Saman sätia

Old Swedish Dictionary - saman sätia

Meaning of Old Swedish word "saman sätia" (or saman sætia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

saman sätia Old Swedish word can mean:

saman sätia (saman sætia)
L.
saman sätia (saman sætia)
1) sammansätta, hopfoga. cristna manna lif är mäþ guþlekom älscogha saman sat Lg.">Bu 489. sammansätta, Lg.">Bilda, dana. kors. samansat til liknilse swa SOm vars herra kors Gr 298. " af thera saMBlande saman sattis mit köt" Bir 1: 23. mannin är samansatter mz siäl oc likama MB 1: 461. ib 99. Lg.">Bil 614. - sammansätta, författa. SD 4: 407 (1335, nyare afskr.). Bir 1: 369, 3: l205. VKR 54. SO 211. Lg 3: 715. christus. .. saman sette pater noster Lgren. 1875.">LfK 272. huilket. .. marGretta claffwssa dotter lät samman skriffwa oc siälff sammansatte BK 195. 2) hopställa, bringa till utbrott, börja (strid). var nikin bardaghi saman sattar mällan heþna ok kristna manna Lg.">Bu 176. - Jfr sätia saman.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so saman sätia may have also been written as saman sætia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • samman-.
  • sammansättia SO 211 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᛆᚿ:ᛋᛅᛏᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BK
Margaretæ de Sancta Birgitta Chronicon. Ed. E. Rietz. 1844.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back