Sanlika

Old Swedish Dictionary - sanlika

Meaning of Old Swedish word "sanlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sanlika
med sanning, enligt sanningen, sannerligen, i sanning, för visso, med visshet, visserligen. pröuaþo sanleka at mö Var moþer vorþen Lg.">Bu 64. " sculum vi han sanneleka niþ bryta" ib 199. han stodh sannelika thridia dagh wp aff dödh Lg.">Bil 86. SD 4: 464 (1335, nyare afskr.) , 5: 374 (1344, nyare afskr.). Lg.">Bu 51. Lg.">Bil 233, 252. KL 203. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 289. KLemming. 1844.">Fl 237, 1136, 1668. sannelica tholik bön är gudhi thäk KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 101. " sannelica jak vtdrogh han aff världinne" ib 102. ib 107, 138. 140, 3: 301. Lgren. 1866.">Ber 22, 31, 201. Va 51. " sannirlica oc wäl maghin i wndra" MB 2: 397. KL 403. " iach sigher idher thz sannerlik" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 1901. KLemming. 1844.">Fl 1468. Lgren. 1866.">Ber 38. Lg 818. ney sannelika KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 97. Lg 673. 116. - riktigt. om iak. .. samueleka weth Su 105. - verKLigen. war än wantro. at the hafdhu sanlika sanctum marchum Lg.">Bil 252. " the som wndy hans baner sannelika tyäna" Vallius. 1845.">PM 23. " at taka KLemming. 1844.">Flere än. .. the sannelciha widhirtorfua" VKR 9. ib 17. MB 1: 241. - sant, uppriktigt. än i wilin. .. göra winlika oc samlika widh min herra MB 1: 205. - Jfr ofsanlika.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
 • sanleka Bu 64.
 • sanligha VKR 7.
 • sannligha ib 17.
 • sannelika Bil 86, 233, 252 ; MB 1: 241 ; Bir 1: 97, 289 ; Fl 1468 ; PM 23 ; Lg 673.
 • sannelikä SD 5: 374 (1344, nyare afskr.). sannelica Bir 2: 101, 102, 107, 138, 140, 3: 301 ; KL 403.
 • sannelicha VKR 9.
 • sanneliga Lg 818 ; MB 2: 255.
 • sannilichä SD 4: 464 (1335, nyare afskr.). sannelyka ib 5: 558 (i vidim. fr. 1373) sanneleka Bu 51, 199 ; Su 105.
 • sannerlika Ber 22, 38.
 • sannärlika ib 31, 201.
 • sannirlica KL 203 ; MB 2: 397.
 • sannalica Bil 233.
 • sannelikan Su 116.
 • sannelekan Lg 3: 471.
 • sannelik Fl 237, 1668.
 • sannerlik Iv 1901 ; Va 51.
 • sannirlik Fl 1136 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᚿᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back