Sar

Old Swedish Dictionary - sar

Meaning of Old Swedish word "sar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sar
så, ämbar. Inv cur Tynnilsö 7. x öra för troch saar skoffla balior Kumla kyrkas rb 44 (1478?). hon ful sielff wthi en kädil. then tiid hon kulde bära en saa med hans hustru Uppl lagmanSDomb 25 (1490). ib. !UDDA_TECKEN? skopa och en saa til stegerhusset HLG 2: 16 (1510). jtem en ny saa, som ölith tappadis vti, for !UDDA_TECKEN? öre ib 82 (1516) ib 71 (1517). " jtem ther kyrkio vigis eller skiris oc kyrkegard, bör (ɔ bär) smaswena säär oc kaar mz swa skäl, ath the til skifftis bära san vthan stang" Arnell Brask Biᴵ 32. Uppl Fornmt 46: 198 (1528). - ss måttsbeteckning. lego. .. äringgisloni jonsson I lebetem braxatilem. xviii mensuras dictas saa capienem SD 4: 93 (1329). - Jfr miolka sa.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • saa.
  • saar.
  • saa SD 4: 93 (1329). säär Arnell Brask Biᴵ 32),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
Kumla kyrkas rb
Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421--1590. Utg. av J. L:son Samzelius. 1946.
Uppl Fornmt
Upplands Fornminnesförenings tidskrift.
➞ See all works cited in the dictionary

Back