Sar

Old Swedish Dictionary - sar

Meaning of Old Swedish word "sar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sar Old Swedish word can mean:

sar
sår. "þolde saar ok saran värk" Bu 76. arren teþes. .. iui hans sarom ib 172. binda saren ib 501. MB 1: 164. KS 41 (107, 45), 42 (108, 45). Bo 193, 199. VKR XIV. vi hannadhom. .. thina sara stadhi (loca vulnerum tuorum) KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 137. " hvgger man annan saar" MKS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EG (red. A) 54. KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EG 63. Jfr bana-, bloþ-, döds-, ful-, gisla-, hovuþ-, hul-, kiöt-, likvärdhinga-, mun-, små-, vaþa-sar.
sar
1) tillfogadt sår. for thera sarsökia fik han gudz hämpd MB 1: 164. 2) smärta (i sht i följd af sår). arren teþes. . iui hans sarom vtan al lyte ok sarsöka (s efter r sedan utplånadt) Bu 172. hafþe han. .. värk ok sarsöka (s efter r sedan utplånadt) ib 15. - Jfr sar-, sara-öke.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • saar.
 • sor Di 234 )
 • sara bot ,
 • sara gärþ ,
 • sara läkiare ,
 • sara maþer ,
 • saramal
 • sare- )
 • saramalabalker ,
 • sara þol
 • sara þoli
 • saratoli.
 • saradhule )
 • sara värker ,
 • sara öke ,
 • sarsöke
 • kas.
 • -a Bu 15, 172.
 • -ia Bil 930 ; MB 1: 164 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back