Sar

Old Swedish Dictionary - sar

Meaning of Old Swedish word "sar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sar Old Swedish word can mean:

sar
L.
sar
1) sårad. " wardh sutaren saar at första stynge" Bil 249. " sargadhir oc saar man" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 111. Bu 520. RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 42 (107, 45). Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 2395. Al 2793. RK 2: s. 348. Va 22. Vallius. 1850--54.">Di 18, 82, 193. MB 2: 32, 313. illa saar Al 782. Vallius. 1850--54.">Di 234. 2) väRKande, svidande, qvAld. saar hogh gör swidhande öghon ok sara bra (saucia mens laceros cum pAlpebris dat ocellos) GO 890. " saar hugh gör bleka kinVallius. 1850--54.">Dir" ib 686. " grät af saro hiarta" Bu 30. RK 3: 2634. 3) smärtsam, svår, bitter. þinna pino sara suärþ Bu 73. " þin pina är sent tAld: horo sar hon Var ok manghfAld" ib 75. " þolde saar ok saran väRK" ib 76. bar saran harm ok angar i hiärta ib 30. Bil 427. MP 1: 39, 47. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 20, 108, 137, 3: 36. " the reta gudh åt sik til såra hämd" RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 50 (127, 54). " mz sare sukan" Bu 174. " mz sinom tarum miok sarom" Bil 264. waar daarskap war os illa saar Al 4258. 4) utsatt för sår el smärta, ömtålig. änge limi äru klenare ok sarare (passiBiliora) än öghonin RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 104. - n. adv. smärtsamt, svårt, bittert. sarast bithir swlthin flugha GO 1039. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 108. " han döör sarast" Al 2032. grätu sarare Bil 236 (Alla fyra ställena kunna äfven föras till sara, adv.). - Jfr osar.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • saar.
  • sor Di 234.
  • sär: säre RK 2: s. 348.
  • -are.
  • -ane Bil 427 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back