Särker

Old Swedish Dictionary - särker

Meaning of Old Swedish word "särker" (or særker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

särker (særker)
2) särk. patriarchen gaff honum (ɔ Karl Magnus).. . aff särke iomfru marie som hon hafdhe näST Sik Prosadikter (Karl M) 252. Karl Magnus ed. Kornhall 10. item STall ingegärdh toska en nidherdeel aff en säärk JTb 68 (1475). hon war i särkkienom STb 1: 16 (1475). - Jfr mässo-, qvinno-särker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so särker may have also been written as særker

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • säärk )
  • *särkia hul
  • -hooll )
  • *särkia läript
  • -lärifft )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛅᚱᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back