Säta

Old Swedish Dictionary - säta

Meaning of Old Swedish word "säta" (or sæta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

säta (sæta)
1) akta på, bry sig om, rätta sig efter, följa, lyda. med dat. el. ack. ath wj skolom älska honom offuer all tingh ok lyda ok sätha hans budord MP 4: 71. thätta budordit sätte en goder hälger abbotä ib 141. om tw wilt myna råde sättha Troj 14. hade tw lyt oc säth hectoris rad. .. tha. .. ib 58. " rätta sig efter, göra till viljes. med dat. el. ack. han sätte ofmykit sinom winom ok frändom" MP 4: 147.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so säta may have also been written as sæta

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • sättha.
  • sätte.
  • supin.
  • säth) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛅᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back