Säta

Old Swedish Dictionary - säta

Meaning of Old Swedish word "säta" (or sæta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

säta Old Swedish word can mean:

säta (sæta)
L.
säta (sæta)
1) sittande. " i sätu ok gångo" KS 53 (134, 57).
säta (sæta)
2) vistelse. " nar han hawir rolica säto (residentiam quteam) j sinom gardh" TKasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 305.
säta (sæta)
3) säte, sittplats, plats. uppa the andra stoolanna och säthor TK 271.
säta (sæta)
4) boning. " sidhan flutte abram sina säto (tabernaculum)" MB 1: 180. Jfr a-, bordh-, en-, heþers-, hus-, qvar-säta.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so säta may have also been written as sæta

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • sätufolk ,
  • sätu garþer
  • säthogardher.
  • sätagardher.
  • sätegardher: -gardh Styffe, Skand. und. unionstiden, 2 uppl., s. l287 (urk. fr. 1508); -gardhen FH 5: 84 (1482). sätegarder. säthegardher. sätthegarder),
  • sätunämd
  • sätu stuva ,
  • sätu sven
  • säthe- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛅᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
TK
Translatio Katarinæ. I Scriptores rerum svecicarum T. 3, sect. post., s. 268--75.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back