Sen

Old Swedish Dictionary - sen

Meaning of Old Swedish word "sen" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sen Old Swedish word can mean:

sen
L.
sen
1) senä L. sänna L. superl. senast. sinnist SD NS 1: 561 (1406)), sent, vid långt framskriden tid på dygnet. sent vm nättir tima Bo 214. " sent i afftens" Di 79. - sent, icke snart, först efter lång tid. þin pina är sent tald Bu 75. " miin SOrgh mon mik seent forganga" Iv 2676. " thz skal seent bäther staa" GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1323. " seent tha födhis hans like" ib 3435. ib 3397. - för sent. seent war tha at wända MB 1: 317. tha är senth til nokra Booth MD 19. SEG 112. - komp.
sen
1) senare, långsammare. " gaar nakat litit senare (tarDius) oc maklicare" Bo 22. 2) senare (i tiden), vid längre framskriden tid. faar hwart thing mere eller minne fulkompnile, oc skiwtare eller senare MB 1: 126. " döör en raskare ok annor senare" Bir 1: 216. at pinan skuli thy senare byrias ib 74. " hafdhe thu senare komith häre" Iv 3283. GO 853. SEG 112. - superl. senast, sist. huilkin ther senast kome fram Iv 2334. SO 78, 143, 153, 158, 195. " sidhan iak sinnist meth honom räkenskap hält" SD NS 1: 561 (1406). iwdha tagha senast oc nödhoghast widh korsins tro MB 1: 259.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • seen.
  • senare.
  • senaster. sänaster: -ast Bir 2: 222. senester),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚽᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SEG
Stadga för ett S:t Eriks Gille nära Upsala. I Småstycken på Forn Svenska.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back