Sen

Old Swedish Dictionary - sen

Meaning of Old Swedish word "sen" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sen
sent, vid långt framskriden tid på dygnet, året, årSTiden.. .. om tet ej vore swa siidhöSTis oc sent pa aareth SToria. 1816 ff.">HSH 14: 78 (1525, Brask). - för sent. the komo senth sidan räte waro aff sagdhe ATb 1: 33 (1455). " oleff hansson kom senth" STb 4: 230 (1511). - koSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP. 2) senare (i tiden), vid längre framskriden tid. tho komber han (ɔ döden) somlikom förra oc somlikom senare Prosadikter (Barl) 25. superl. senaST, siST.. .. the folke som senarSTh är criSTit wordhit STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 184. " thet breff i oss senST sende" SToria. 1816 ff.">HSH 17: 69 (1523, Brask). ib 14: 62 (1525? Brask). - Särskilda kasus nyttjas dels ensamt dels li förening med annat ord ss adv. el. konj. - dat. sing. n. senSTo, adv. L. dat. pl. senSTum, adv. L.

Part of speech: ab, av

Additional information: adj. L:

Grammatical aspect: adv.adj.

Alternative forms or notes:
  • seen.
  • senaster) ,
  • senst HSH 17: 69 (1523, Brask), 14: 62 (1525? Brask). Se Sdw 2: 1291 och jfr Natr. Linqvist, Nysv. studier 8: 241),
  • *i senstonne ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚽᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back