Sen

Old Swedish Dictionary - sen

Meaning of Old Swedish word "sen" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sen
1) sent, långsamt, trögt? löp til husit ey seen RK 2: 2086. " the swaradhe honom ey seen" ib 5326 (båda dessa ställen möjl. att föra till sen, adj. 1; båda hafva seen i rimslut). 2) sent, icke snart, först efter lång tid. (för seeent? bortfallandet af t kan vara föranledt deraf att följande ord börjar med t; jfr det ofvan under sent, adv. anf. sent tald Bu 75) tald äru al hans järtekne Bil 796 (kan äfven föras till ett sentalder, p. adj.).

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • seen )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚽᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back