Siäl

Old Swedish Dictionary - siäl

Meaning of Old Swedish word "siäl" (or siæl) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

siäl (siæl)
phoca, säl. "giffuen aff hwan een siäl så åff litzlom som aff SThorom. .. j march siäl" Gummerus Syn-STat 37 (1425, avskr.). - koll. än nw siäl ey taghs swåsom fordhom huilkin klubbo siäl kallades Gummerus Syn-STat 36 (1425, avskr.). item huar människio göri retthe tyondh aff ykorna, fugla och alle handa (Skokl: fowlgl oc alla andra) skogxdiwr, ok samalund aff alle hnda fiska, siäl, korn oc sädes tyendhe Svartb 70 (1345?) (möjl. att föra till ett siältionde). - sältran. Gummerus Syn-STat 37 (1425, avskr.) fire pundh sääl HLG 1: 111 (1467). STb 1: 34 (1475), 373 (1482). iij pundh brändhan siäll HLG 2: 5 (1509). - sälskinnn. RP 2: 174 (1389). - Jfr klubbo-, tran-siäl.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so siäl may have also been written as siæl

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • siäll RP 2: 174 (1389)
 • siäla bodh (siela-. syela-, säla-. säle-),
 • *siälabodha rum
 • sielaboda- )
 • *siälabodha tompt
 • sielaboda- )
 • *siälabods rum
 • siela- )
 • *siälabods tompt
 • *siälabodhtompt
 • siela- )
 • *siäla fat
 • siela- )
 • *siäla karl
 • *siäla köpare
 • säla- )
 • *siäla späk
 • siälle-.
 • själle-.
 • syälle-.
 • -spek )
 • *siäla tran , m.? sällran. Se Sdw 2: 1294. Jfr siältran.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᛅᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Gummerus Syn-stat
Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan. Utg. af J. Gummerus. 1902.
HLG 1
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back