Siäl

Old Swedish Dictionary - siäl

Meaning of Old Swedish word "siäl" (or siæl) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

siäl Old Swedish word can mean:

siäl (siæl)
och n. (STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 261) L. 1) STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJäl (i motsats till kroppen), i sht ss människans andliga natur och ss kännande, tänkande och viljande. hwarte the ythro sinnen, äller then jndhre delen aff hans skäl äldar siäl wardh j nakra handa matto hwgswalande aff them öwermer delenom j hans skäl SkrtUppb 340. " alla the pino. .. toldhe hon alla innanthil j syalinne ok j sino hiärtha ib 391. tu scal ey akta huat croppen vill, vtan huat anden ok sielen formagha (quod spiritus possil) J Buddes b 166. en syndogh människia som mädh enom helbrögda tanka haffuer ena siwka siäll" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 245. " thär mädh war människion giordh til eth äwärdelikit liffwande ok bliffuande siäl" ib 261. - särsk. STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJäl ss skild från kroppen och fortlevande efter denna. STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdh hans siell hawi SD 8: 158 (1362). ib 177 (1382, avskr.), 218 (1361). STer. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.">NMU 1: 64 (1373). " at jak hawer. .. gifwet. .. thry hws. .. fore mine bonda siel oc minna barna fadhors siel ib 81 (1394). "ib 207 (1430). " STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdh hänna syäldh nadhe" SD NS 3: 617 (1420). STrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur SkokloSTers Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.">Svartb 485 (1466). Mecht 254. STäder. FörSTa delen (1251--1523) utg. av N. Herlitz. 1927.">Priv f Sv st 169 (1473, avskr). en vpbögdan tregardh som allom criSTnom sielom til hörde STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 127 (1488). " alle crisne syela gaard" ib 228 (1493). STockholms STads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= STock Skb">SSkb 29 (1501-02). di helge tre falhet deras säl nade GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 418 (1506?).
siäl (siæl)
2) omsorg som ägnas avlidna människors STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJälar genom mässor, böner, vigiier o. s. v. jnferie arum sacrificia facta in feriis pro mortuis siäla rökth STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 26. lletania. .. ideST rogacio uel inuoacio et proprie pro mortius facta siäla rökth ib s. 75. kännes iak. .. hafua gifuith. .. fore mina foräldra siäla swa oc for mina eghne siälarykt. .. myn gardh STer. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.">NMU 1: 115 (1439). ib 124 (1456). c mark j peninge, sölff och oskorit klede, som han thöm j sit teSTament giffuit hade. .. fore sina siela rycht scull STb 3: 443 (1499). ib 5: 190 (1518). then tha allerman (i Helga Lekamens gille) är skall henne lotha komma til jorda erlige. .. meth begengilsse och si[e]lerytthe HLG 3: 28 (1518). - Jfr siälrökt.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so siäl may have also been written as siæl

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • siäll MP 4: 245, 261.
 • syal: -inne SkrtUppb 391.
 • siel NMU 1: 81 (1394) ;
 • -en J Buddes b 166 ;
 • -a SSkb 29 (1501-02); -om SJ 2: 127 (1488).
 • siell SD 8: 158 (1362) ; NMU 1: 107 (1430).
 • sijel Svartb 485 (1466) ;
 • -a SJ 2: 228 (1493).
 • syädh SD NS 3: 617 (1420).
 • seel Priv f Sv st 169 (1473, avskr.).
 • säl GPM 2: 418 (1506?) ),
 • siäla altare
 • sialo- SD NS 3: 314 (1418)),
 • *siäla aptansanger
 • -afftan- )
 • *siäla badh
 • siele- )
 • *siäla bot ,
 • siäla dagher
 • säla- VKU 98 (1560) ),
 • siäla drapare
 • -dräpare )
 • *siäla fara
 • siäle- )
 • *siäla fortapilse
 • siäleförtapelse )
 • siäla gaghn
 • säla- SJ 2: 14 (1476). -gang(h) MP 4: 150 ; JMPs 483),
 • siäla gardher (siela-),
 • *siälagards bodh
 • sielegordz- )
 • *siälagards hus
 • *siälagards tompt ,. tomt tillhörig en själagård. anders suensson. .. bödh vp ena siälagardz tompt STb 3: 160 (1494).
 • *siäla gava ,
 • siäla göma
 • siela- )
 • siäla gömare ,
 • siäla helsa (-hilso Abbedval i Vkl 98 ),
 • *siäla hughnadher ,
 • *siäla hus ,
 • *siäla kapel
 • siäla kor
 • siela-.
 • sielo- Uppl Lagmansdomb 5 (1490) ),
 • *siäla krankdomber ,
 • siäla läkiare ,
 • siäla mässa ,
 • *siäla präster
 • -prester )
 • siäla ringning (siela-. syala-),
 • siäla rökt
 • *siäla röktare
 • -ryktare )
 • siäla stova ,
 • *siäla stridh
 • siela- )
 • *siäla styrilse
 • -styrls )
 • siäla tharf ,
 • siäla vadhe (siele-. -vade),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᛅᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
Priv f Sv st
Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer. Första delen (1251--1523) utg. av N. Herlitz. 1927.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
➞ See all works cited in the dictionary

Back