Siäldan

Old Swedish Dictionary - siäldan

Meaning of Old Swedish word "siäldan" (or siældan) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

siäldan (siældan)
sällsynt, sällan förekommande, sparsam. tholkin thanke är siäldan (rara) j iordhrike Bir 2: 148. " varin thin ordh faa oc siäldon (rara)" Ber 278.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so siäldan may have also been written as siældan

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • siäldon )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᛅᛚᚦᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back