Siälfägha

Old Swedish Dictionary - siälfägha

Meaning of Old Swedish word "siälfägha" (or siælfægha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

siälfägha (siælfægha)
2) det som ngn själv äger, det som besittes med full äganderätt. riddara oc swena siälf ägha RP 2: 369 (1399). ib 376 (1399). andra ther inge sjelff äga haffue HSH 13: 63 (1524, Brask).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so siälfägha may have also been written as siælfægha

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • sjelff- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᛅᛚᚠᛅᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
➞ See all works cited in the dictionary

Back