Siälver

Old Swedish Dictionary - siälver

Meaning of Old Swedish word "siälver" (or siælver) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

siälver Old Swedish word can mean:

siälver (siælver)
STockholms STads JordeBok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJälfv. "hwar a mot gör þännä STaþuä. GOz hans sköfles. ok wäri siäuler ewärdþilikä vthlägher" SD 1: 668 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). hwa Bergström. 1868--70.">Sum. .. gör a mot. .. siäluum þeem äller þerrä hionum äller coSTum ib 670. " vi. .. gitum Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGh syälue när vrit" ib 5: 605 (1346). " com siSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aluar at se huru iak offra guþum" Lg.">Bu 495. " vm þriia tima a natene com siSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alvar iheBergström. 1868--70.">Sus mäþ änglom" ib 14. iheBergström. 1868--70.">Sus siSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aluar böþ iorþa mäþ heþar. .. moþer licama ok förþe siSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aluar tel himirikiz siSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alena ib. " maria nam mer af guþi siSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aluum ok hans änglom än af nochre människio" ib 5. " thz skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al ä skälikt wara, ther gudh siälwer wisar oc biwdher" MB 1: 471. " ängin älskar sin näSTa rätlika, vtan han älskar gudh siälwan" ib 457. " i mantz natwro siälwe" ib 107. " at honum synes andrSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alund nakath thing i sympne än thz är siälfft (i STockholms STads JordeBok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJälfva veSTås Gamla eller EriBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKet är)" ib 96. " the (ɔ: thera gaMBla laghanna offer) tekna thz signadha siäfft offer iheBergström. 1868--70.">Sum chriSTum" ib 471 (jfr 523). at hon seer the siäff thing SOm nw äre ffären ib 94. thz (ɔ:korn) wäxer siäfft wt aff sik (d. v. s. af sig STockholms STads JordeBok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJälf) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 6093. " än the sik eigh siSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alfwe STyrä williä" SD 4: 465 (1335, nyare afskr.). han drap sik siälfwir STenianus. Se Lg.">Bil 108. ib 308. " älskin han swa SOm idher siälwa" MB 1: 367. " wars herra lagh the gaMBlo hafdho badhe skäl aff sik siälwom, swa SOm oc fore thy at the teknadho thz ena offer, ther STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla wärlBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dina löSTe" ib 471 (jfr 598). hauar iak. .. rönt mik siSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aluan sköran ok orenan Lg.">Bu 135. " huru magha þine guþa hiSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alpa þik. SOm eigh gato hulþet sik siSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aluom" ib 495. " frälsin thässin afgudhin sik siälff än the gita" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 372. " enkte thing ma ower sik siälfft" MB 1: 106. " en mässa thu sigher, ällir lätir sighia, for tik siälffuom ällir nakon thin liffuanBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dis wen" Bergström. 1868--70.">Su 306 (jfr 474). han skar selff sith änlite Bergström. 1868--70.">Sunder MD (S) 306. " bätra är siäluir hawa än sySTor widhirthorffua" GO 501. - i förening med ett följande ordningSTSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al. dyll han aftäkt SOm hona giordhe tha binde then aftäkt giordhis till han widhir mz twem mannom sielfuir han tridhi Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.">TB 78. " wäri sik then aftäkt giordhe mz twäggia manna edhe ok sielfwir tridhi ib. äghir höuitz man them han sak gifuer widhir binda mz twem mannom sielfwir tridhi" ib. " dyli siälff siätte (STockholms STads JordeBok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJälf STockholms STads JordeBok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJette, jämte fem andra)" MBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EG 56. Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EG 65. SO 145. " thu skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt ekke gerna wandra sielff thridhi, ther SOm thre äro j kompanskap plägha gerna twe hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda saman oc thz bedröfwir thän thridhia" ST 477. sielff kom kongh karll wndhen mz nöd sielff anner mz sin smådreng STås Gamla eller EriBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) s. 149. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alexander föLgdhe honum siälff fiärdhe" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 7566. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldrey. .. willen sielff annar for rikit STaa" STås Gamla eller EriBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5292. " niclis. .. sielff annan oc xx theden redh" ib 5923. ib 5522, 8351. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 13, 86, 112, 114, 137, 148, 175, 269. STockholms STads JordeBok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 72 (1441). - i gen.: Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGen. a) i förening med gen. af ett Bergström. 1868--70.">SubST. wars herra siälfs kors STenianus. Se Lg.">Bil 87. b) i förening med gen. af ett pers. el. dem. pron. tak þit Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGhet atar ok fa siSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alfs hans (näml. kroppens) moþor (d. v. s. jorden) at göma tel doma dax Lg.">Bu 142. " mot hans siälffs wilia" MB 1: 137. " a þerrä siälfrä lif" SD 1: 670 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). a moot. .. þerä syälfrä iorþrikis heþär ib 5: 376 (1344, nyare afskr.). þerä siälfrä samwitt ib. " tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alin mz thom badhe aff thera siälfra oc thera vnBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dir dana siäla helSO" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 257. c) i förening med ett poss. pron., SOm antingen efter det äldre och rBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGelLg.">Bundna bruket, rättar sig efter tillhörande Bergström. 1868--70.">SubST. eller ock, ss vanligen är fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allet, rättar sig efter den här nyttjade gen. af siälver (hvilken i denna STällning kan hafva den form, SOm tillhör m. och n. sing., äfven då f. el. pl. åsyftas). säll aff sinom siälffs guddom MB 1: 126. " thwo han STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldra waara mandom oc synder i sino siälffs blodhe" ib 263. " abram swaradhe henne thiin thiäniSTa qwinna är i thino wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alde, oc är thz thit siälffs wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald at hon thik forsmar" ib 185. " till wart silwra vphäldhe" SD 4: 537 (1336, nyare afskr.). kome i siSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alfsins koST ib 1: 670 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). warþen STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldre optar. .. sySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alfs sins mSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alsmän ib 5: 378 (1344, nyare afskr.). är hwar iLgerningis man skyllogher thola dödh, fore sins siälffs synd MB 1: 467. " födde hwar thera (af sySTrarna) sin SOn aff siälfsins fadher" ib 196. för än han hem kom ii siSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alfs sins hus Lg.">Bu 142. " war herra skref hanum breff. .. mz siälfsins hände" STenianus. Se Lg.">Bil 232. ib 104. mz siälffsins edhe MBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EG (red. A) 56. ib (red. B) 61.
siälver (siælver)
1) STockholms STads JordeBok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJälfbeSTämmelse, frihet. " thrällin när han komSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir j siälfs vSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 121. ib 63. thäktis gudhi bätir at männene skulin liua äptir. .. moysi laghom hällir än äptir sino Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGhno manzlico siälfs vSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alde (arbitrium) ib 3: 252. " jak gaff änglomen ok mannomen frälST siälfs vSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald" ib 254. " at thz ma vara j manzins frälSO siälfBergström. 1868--70.">SuSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alde at föLghia sinom gudh" ib 255. ib 461. - beSTämmande, GOdtfinnande. satto gudz miskund ok tima j sino siälfs vSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alde (arbitrio) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 338. - rätt att beSTämma el. förfoga (öfver). at the hafdho gifwit swa mykyt siälfBergström. 1868--70.">SuSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald quinnomen vidh thera afgudh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 372. " the. .. haua ey siälfs vSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald vm sik (Bergström. 1868--70.">Sui juris non Bergström. 1868--70.">Sunt)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 336. frihet, befogenhet, rättighet. tillåtelse. frälST siälfs vSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald (liBertatem) at göra GOdh thingh ok lata ond thingh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 250.
siälver (siælver)
2) frihet, uppsluppenhet. " j syns blomSTrandes vngdoms sielfs voldh" Lg 3: 566.
siälver (siælver)
3) frihet, makt och tillfälle att handla efter Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGet GOdtfinnande. thet wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldr thera (konungarnes) miSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLa sielfs wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 29 (73, 31). " huat STranglika thu them dömer, SOm här haffua STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt sith siälffs wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald" Bergström. 1868--70.">Su 157.
siälver (siælver)
4) STockholms STads JordeBok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJälfsvåld, Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenvilja, Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenmäktighet. selfzwold, girä oc Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGhen wiLghe SD NS 1: 247 (1403, nyare afskr.; daniserande). sla bäther til thz gik ey än genom sielfs voldz ok jlherdes Bergström. 1868--70.">Sulwna Lg 3: 538. " the haffua haffth swa SThor sielsswold" FM 610 (1513). - Jfr siälfvSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald.
siälver (siælver)
1) Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGen vilja, uppsåt. spillr en härþ meþ sySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Als wiliä SD 5: 638 (1347).
siälver (siælver)
p. adj. och adv. L. A) adj. frivillig, fri. mz siälfBergström. 1868--70.">SuilianBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dis fatikdom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 331. " siälffs uilianBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dis (voluntraria) vtuällilse GOz ok ilz" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 152. ey nödhoghe vtan mz siälfswiliande (spontanea) wilia ib 4: (Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt) 228. thu hädhis oc gabbas af STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom tho ey nödogher vtan siälfs wiliande Ber 283. B) adv. frivilligt, af Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGen drift, STockholms STads JordeBok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJälFMant. koMBer jak siälfs wiliande til thin Ber 285. Bo 161. " iak andwaradadhe mik siälfs vilianBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dis minom owinom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 34. thän SOm siälfs uilanBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dis vnBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dir gifwir sik thäsSOm forganclico thinGOmen Bo 64. " af them SOm siälfswilianBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dis gifwa (a sponte dantiLg.">Bus)" ib 128. - Jfr siälfviliande.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so siälver may have also been written as siælver

Part of speech: pn

Grammatical aspect: pron.

Alternative forms or notes:
 • sialuar Bu 14, 135, 495.
 • sialvar ib 14.
 • siefwir ST 135 (jfr 548). selff MD (S) 306. n. (nom., ack.) siälfft. siäfft MB 1: 471 (jfr 523). ack. m. siälwan ib 457.
 • sialuan Bu 135.
 • siälwom.
 • sialuum Bu 5.
 • sialuom ib 495.
 • siäffuom Su 306 (jfr 474). f. siälwe MB 1: 107. gen. m. siälfs siälffs. sialfs Bu 142. " siafs ib 50. med gen. af pron. poss. sin föenadt till ett ord: siälfsins" Bil 104, 232 ; MB 1: 196.
 • siälffsins MEG (red. A) 56.
 • sielfsins ib (red. B) 61.
 • sialfsins SD 1: 670 (1285, gammal afskr.). pl. nom. m. sialuir ib.
 • sialfwe ib 4: 465 (1335, nyare afskr.). syälue ib 5: 605 (1346).
 • sielue KS 51 (130, 55). n. (nom., ack.) siälf. siälff. ack. m. siälwa MB 1: 367.
 • siälwom ib 471.
 • sialuom Bu 495. gen. siälfra Bir 3: 257.
 • sialwra SD 4: 537 (1336, nyare afskr.). sialfrä ib 1: 670 (1285, gammal afskr.). siälfrä ib 5: 376 (1344, nyare afskr.). syälfrä ib),
 • siälfs vald
 • sielfs vold.
 • sielfs voldh Lg 3: 566.
 • sielswold FM 610 (1513).
 • sialfs vald L.
 • selfzwold SD NS 1: 247 (1403, nyare afskr.; daniserande)),
 • siälfs vili
 • syals- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᛅᛚᚠᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back