Sighia

Old Swedish Dictionary - sighia

Meaning of Old Swedish word "sighia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sighia Old Swedish word can mean:

sighia
L.
sighia
1) säga, yttra. " aff hans nathum oos hauer STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt giutit oc sinum tiäniSTu manum sagþe. j hwat hus ir ganging in. tha sighin förST. frither wäri mäþ husi thässu" SD 1: 668 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). " teþes hänne guz ängel. .. ok saghþe tel häna. se min fru þänna pSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alm quiST förþe iak þik aff paraDis" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 13. ib 4, 14 o. s. v. tha sagdhe en hanum sanctus bartholemus STander här STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 212. " sagdhe gudh kome saman watnin the vnder hiMBlenom äre" MB 1: 156. " mälte han ok sagdhe swa: kan iak mäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKia mz mik rät, thenne quinna är komin aff godhe ät" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 44. " af thesSOm fiurum howdhdygdhom skriuar en vis man seneca, ok sighr suå: the äru fira dygdhe ther mannen STyre til at liua vislika" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 20 (50, 21). " sagþo ia viþ biskops EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Buþi" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 5. nu sigär sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alin nEGh jak badh tik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldre til vinSOrz SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 1. " präDicaren sagþe een riddarans man eigh vara komuan" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 7. " þe sagþo þik vara gSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alin" ib 77. " sagþe sik wara guz sändeEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Buþa" ib 4. " han sagþe sik tro" ib 15. sagdhe for theophilo sik wara slöghan at STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alscons script STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 117. " þetrus suaraþe ok sagþe. eighäþas han älla hans ängla" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 103. " sagþe eigh mogha cSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla cors tekn vtan pino ib 139. han sagde vilia them sköfSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fla STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4138. säghur. .. then wise ariSTotelse, at mannen är samwiSTelikt Diur STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 5 (9, 5). - säga, påSTå. fore sannind iak thz sighia wil STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 9044. - säga, tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala. sagdhe han the siw ordhin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 202. " the skulu sannind sighia ok ey medh fikre fara" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 73 (178, 79). sigh mik sat STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 916. war mich. .. twiffwell her noget emot at sägindes STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 532 (1513). - säga, omtSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala, nämna. samä pläghä. .. SOm för är saghd SD 5: 480 (1345, nyare afskr.). thz (namnet) vil iak sighia fore thik FMan och G. STephens. 1849.">Iv 3499. " sagde hanum STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt hwre gangit war" Di 164. " sagde hanum sit ärinde ib. sagþe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flerum at STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle apoSToli föra mariam tel graua" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 14. saghþe sinom man hwat hon hafþe seet oc hört oc manzens STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäþaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bonaþ STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 184. " wi säliom them hwat os hände" STerfolk. Utg. af F. A. DahEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 148. - tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala,vilium sighia. .. af sancto petro ok sancto paulo EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 99. sighia thöm aff äuärdelik lön j himerike STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 860. " sa ther swa mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLa fäghrind. .. at ängin tunga gitir ther aff saght (kan utsäga det)" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 91. ib 92. " til the graff the sagdho fra" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 368. " nu hafuin ij hört saghath fra huru thässe hedhne twa ändadho thera liiff" ib 2098. thy at vi STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldrigh saghath hördhe aff leons riddara FMan och G. STephens. 1849.">Iv 3509. - säga, utvisa, gifva tillkänna. äptir þy sum lanz rättär sigher SD 1: 669 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). med swa skyälum. SOm amur var breff. .. lyuslicä sighä ib 5: 562 (1346). - föreskrfva, beSTämma. haui þe samu plikt sum þeem är sakt. är hin annan friþ bryter SD 1: 668 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). 2) framsäga, läsa. messu sighiä SD 5: 563 (1346). EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 11, 195. sägx för honom STrax vigilias oc mäsSO STadga för ett S:t Görans Gille. I SmåSTycken på Forn Svenska.">SGGK 107. 3) säga, utsäga, afkunna. rättan dom. .. sEGhia STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 80.
sighia
4) tillsäga, lofva. " at sighia thik läkedom til thinna SOoth" ST 464. " the swena ängilbrect hade marsken STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle tienSTe sagde" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3229. " then godha venscap han hafde marsken sakth" ib 5579. " at nordmen hanom hulskap sade" ib 7749. ib 7930, 8222, 9190, 3: 992, 1579, 3318. Di 6,, 23, 44, 103, 126, 164, 173. SO 21. schSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al. .. jngen leeriunghe mynne tienSTh sägia (utfäSTa sig till) än sex aar SO 155. ib 143. the tieniSTen. .. SOm han hosSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bonden loffuet ok sagt hade ib 86. haffue wi loffuith ok sagth widh äre ok throo STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle thee oss haffue sagt fängilse STaa for liff oc swndh STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 297 (1497, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). - lofva, gå i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borgen. ther fore sighia SD NS 1: 484 (1405). viij hans swena ther fore sagde STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5886. 5) säga, förSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLara, genom uttSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alande el. förSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLaring tillkännagifva (någon hafva utträdt ur ett förhållande). väSTgöta sig fra honom sadhe STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9334. " han wille ey taka sek thz omak vppa oc ey fwlleliga sigia sEGh ther i fraa" MD 441. - förSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLara, utropa. jop nilis[SOn] röDilo sagdes i konu[n] gx wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald för i [1] ful tiwffure SToria. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.">BtFH 1: 223 (1508).
sighia
6) säga, betyda. " thäs häEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha anda hugher foor ower watnin thz är at sighia (det vill säga) ower iordh oc himil" MB 1: 155. captitiuatem ther är at sighia fängilse ib 13.
sighia
1) tillsäga, anmoda. med dat. sigher engom till EG 68. " hokken gerdeman SOm sigher enom tiil sinom gilbrodher ath skenkia" STadga för ett S:t Görans Gille. I SmåSTycken på Forn Svenska.">SGGK 108. 2) gifva tillkänna. thz sigher til wars herra doMBer MB 1: 141. - tillsäga, tillkännagifva, underrätta, meddela. STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 11 (1504).
sighia
3) tillsäga, lofva, gifva försäkran om. hwem gotland sigs til tha fridliga han thz holla ma STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8169. " at the sägie them. .. säkerhet til" FM 595 (1513). - Jfr til sighia.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • sigha Bu 103.
 • sygia Di 125.
 • sija MD (S) 216, 217. sie Lg 3: 63.
 • sya Di 166. sye ig 1, 10 o. s. v. syie Lg 3: 63.
 • seghia Bil 80 ; KS 6 (13, 6), 10 (25, 11) ; RK 2: 1476. säghia L.; KS 6 (14, 7), 11 (28, 12) ; MD (S) 216 ; Gers Frest 9, 49 ; se vidare fram-, ful-, mot-, mote-sighia. sägia SO 143, 155 ; MB 2: 150.
 • säyia RK 3: 163.
 • säia MD (S) 205 ; Lg 3: 29.
 • säya PM XII.
 • seyia RK 3: 992.
 • seya Lg 3: 62.
 • seigha MD 64.
 • sigher.
 • sägher MD (S) 205 ; FM 188 (1504) ; PM XII ; Gers Frest 49.
 • säghir VML I Kr 4: 2. säghur KS 5 (9, 5).
 • seghr ib 80 (198, 88), 81 (199, 88).
 • sääger FM 188 (1504).
 • sigs Bu 195 ; RK 2: 8169.
 • sigx MP 1: 303.
 • sikx Bir 4: (Dikt) 256 ; MP 1: 303.
 • six Bir 3: 49 ; KS 1 (1, 1).
 • sägx SGGK 107.
 • siex SD NS 1: 519 (1406).
 • sighiom Al 6071.
 • säiom LfK 148.
 • sigh Bu 197 ; Fl 916 ; ST 448.
 • sig Di 92.
 • sik ib 200, 273 ; Lg 3: 63.
 • segh Di 19. sek ib 221.
 • sighin SD 1: 668 (1285, gammal afskr.). säghen MB 2: 150.
 • sagþe.
 • saghþe.
 • sakdhe Bir 3: 266.
 • sachtä SD NS 2: 132 (1409). saghi L. saghe L., Bir 4: (Avt) 177, 178, 182, 183. seghi L. sadhe GO 903 ; RK 2: 9334, 3: 1579, 3318. sade ib 2: 7749; DD 1: 270 (1478) , 277 (1490); BSH 4: 249 (1500) ; SO 21.
 • sagþo.
 • saghþu ÖGL eþs 2: 1. sagde RK 2: 3299.
 • sadho ST 172.
 • sadhe BSH 4: 219 (1497).
 • sade RK 2: 7749.
 • saghath Fl 2098 ; Iv 3509. sighat, se fulsighia. sigath Fr (Cod. D, E, F) 93. ss inf. nyttjadt verbalsubst. med anslutning till den form som tillhör part. pres. sägindes BSH 5: 532 (1513) ),
 • sighia af ,
 • sighia fore , förut tillsäga om, förut tillkännagifva, uppgifva. skiparen skal säya honom thiman före naar han skal komma ather j skipith PM XII: sägher skiparen honom före längre dagh än skipith ther bliffwr ib. Jfr fore sighia.
 • sighia fram ,
 • sighia mote
 • -mot )
 • sighia til ,
 • sighia up , säga upp, uppsäga. manscap och thienst sagde the honom vp RK 2: 1164. BSH 4: 219 (1497). the danska (näml. skulle) seghia vp (näml. freden) j watzsteena vm the friden ey holla meena RK 2: 1476. - Jfr up sighia. - Jfr ater-, be-, for-, fran-, ful-, ivir-, lagh-, um-, und-, ut-, viþer-sighia samt osighiande, osighiandis, o-, opta-, undansagþer.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᚵᚼᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SGGK
Stadga för ett S:t Görans Gille vid Kopparberget. I Småstycken på Forn Svenska.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back