Sik

Old Swedish Dictionary - sik

Meaning of Old Swedish word "sik" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sik Old Swedish word can mean:

sik
1) sig. a) med hänsyftning på saTSens subj. ioakim. .. baþ guþ giua sik hughnath STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 3. " nu cAllar min SOn mina siäl tel sin" ib 13. " sagþe han sik haua þiänt þrätighi aar" ib 20. " biscopen lät kAlla firi sik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKen. .. ok baþ han for giua sik þät han giorþe hanom gen" ib 27. " han sa ii symne sik ledan firi guz dom ib 28. þe baþo berit visa sik nokot hans mäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKe" ib 204. kunugen slet af sik þäl ib 209. " han baþ sik in lata ib 520. han. .. aSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flaþe sik bröþ mz sino ärwoþe" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 189. maria. .. tagher sik leek i hand MB 1: 321. hwart siw vintra gamAlt barn wil sik siäluo bäST GO 285. ä spör thän rike hurw thän fateghe födhir sik ib 148. huar gik. .. heem til siin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 1350. " swa tAlande sina mällan komo thön til griptinna" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 157. vädhra hulke SOm olyptande sik STangas sin j mellom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 87. sidhan [hon] til sik i gän kom STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 425. " jak hauer them (STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borgar och land) lenge fore seet är thz annet än wel thz er mik leet er thz ok wel thz er for sik (det är en sak för sig själf?)" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1984. kan nåGOr mere få eller förtinga, thet är för sigh TS 28. hon (bron) var sua blank af sik SOm en skinande speghil STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 19. " vardh han quitir af the pinonne sik vtan Allan skadha (utan nåGOn skada för sig) ib. var hon (JungSTrand. 1853.">Fru Maria) eigh at eno lius sik siAlue ok GOþ: vtan giorþe þöm ok GOþa. .. ok liusa sum vm gingu mäþ hänne" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 10. - dat. för sig, för sig själf, särskildt. hwar lyt fiöll seer Allius. 1850--54.">Di 90. thenna posana skulu Alle bindas vti [1] snöre hwar posen sigh LB 2: 71. wardher sik (Cod. A särdelis 89) adam opSTanda, oc sik (Cod. A särdelis).. . ewa MB 1: (Cod. B) 535. " qwinnor ginGO sik j hoop til högtidh, ok män sik" STillor. Utg. af G. E. Klemming. ForTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 50, 51. " hwar thera sik eensamin la" STrand. 1853.">Fr 925. ST 213. VKR 28. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 126. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgitta. .. war sik Allena BK 203. " thz war sigh en heder för sig själf, en besynnerlig heder) ath iak skuldhe wardha hwaria barne till ordha wädhe (trol. för ordha qwäldhe) och ath lyghe" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 121. iak ladhe henne i graff moth thinom wilia, thz mot wara sigh en sak iak wildhe ath thw mik ensamyn före thogho ib 151. - ack. formen i förbindelse med verbet vara i vissa uttryck, i hvilka det till grund liggande kasusbegreppet är mindre tydligt. han se sik (han må vara, vare sig han är) ridd äre äller swen SD 5: 476 (1345, nyare afskr.). " nager ny broder. .. vare sick screddere eller offuerskerer" SO 105. er. .. All dygdh ok All naturlik makt thes STaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKare. .. at hon er All sik saman (unita) STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 8 (19, 9). er. .. Almoghe ok hans STyrilse thes bettre ok maktugare, att hon (för han) er Alder sik saman ib. b) med hänysftning på subjektet i en föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortad saTS. hon baþ han göma sik firi grannenom STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 28. " jhesus lät them fara hem til sin" STillor. Utg. af G. E. Klemming. ForTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 223. " han gaff honum skiäl oc konST at Allius. 1850--54.">Dikta sik (Cod. B sär 535) bätre STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhe" MB 1: 82. c) med hänsyftning på inAllius. 1850--54.">Dir. obj. mathis STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">PauAlsSOn, huilkom. .. konung magnus STrand. 1853.">Friihet oc STrand. 1853.">Frälsse gifuit hafthe vpSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa segh oc hans afkommanda SD NS 2: 139 (1409).
sik
2) recipr. hvarandra. a) med hänsyftning på saTSens subj. fyra thing. .. SOm sik vndarlica hiälSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa inbyrdhis STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 44. " the herra twa mötto sik" Al 2776. " twe heSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe män. SOm sik Aldrigh seddo" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 224. " the hwar androm skulle hielSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa the ärw nw the sik nidher STielSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa" MD (S) 265. " the hafwa til sik GOdwilia" ib 248. " at ther hAlle STrand. 1853.">Friþ ok hether ow wyrd- ning sijn i mällin (mellans sig, sinsemellan, mellan hvarandra)" SD 1: 669 (1285, gammAl afskr.). at hwarte riddare äller swenäwapn ther qwäde sik sin i mällin mäþ vquädthins ordthom ib. giordhe skälekä men. .. eet jordha skipte sinom (för sina) mellom (med hvarandra) ib NS 1: 52 (1401). giordhe ragnar i hacaSTom ok laurens i GOAlundum eet jorda skipthe sino (för sina) mellan ib 53. b) med hänsyftning på inAllius. 1850--54.">Dir. obj. gudh gaff osSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pakom Allius. 1850--54.">Diwrom sämio sina mällan MB 1: 169. - JSTrand. 1853.">Fr sär.

Part of speech: pn

Additional information: pron. pers. refl.

Grammatical aspect: pron.

Alternative forms or notes:
  • sik.
  • sich RK 2: 2608, 2640, 2642, 2665.
  • sick SO 101 o. s. v. sigh. sig Di 90 ; PM LXV.
  • siig RK 3: (Till. om Chr. II. red. A) 6328.
  • sygh Lg 3: 108, 113, 124.
  • segh SD NS 2: 139 (1409) ; VKR 72 ; MD 8, 9 o. s. v.; PM 32, 33. seg ib. dat. sär L.; MB 1: (Cod. B) 535. sä L. ser L. seer Di 90. se L. sik. syk Lg 3: 123.
  • säk SD NS 2: 213 (1409).
  • sigh.
  • sin SD 1: 669 (1285, gammal afskr.) ; Bu 13 ; Bir 2: 87 ; MB 1: (cod. B) 535, 2: 122; MP 1: 223 ; Di 173 ; RK 2: 9538, 3: 159, 762, 980, 1264, 1429, (sista forts.) 4288. siin Fl 1350.
  • sijn SD 1: 669 (1285, gammal afskr.). syn ib 5: 376 (1344, nyare afskr.) ; Lg 3: 127. sina (i förbindelsen sina mällan) Bo 157 ; MB 1: 169. sijna (i samma förbindelse) SO 50 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BK
Margaretæ de Sancta Birgitta Chronicon. Ed. E. Rietz. 1844.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
TS
Timmermäns Skrå af 1454. I Småstycken på Forn Svenska.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back