Skal

Old Swedish Dictionary - skal

Meaning of Old Swedish word "skal" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skal Old Swedish word can mean:

skal
L.
skal
1) skål. " saman taki aff bordheno all halff bröd stykke j ena stora skaal ther til skipadha" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 74. - lerskål. fötrene (näml. voro) summe aff iärn, oc somme skörer som skala (ficiles) MB 1: (Cod. B) 528. - dryckesskål, dryckesbägare. dydrik tog skalen oc drak Di 69. " bar han skalena til wiDike. han tog skalena oc drak" ib. " nar han skulde taka wid skalena" ib 94. " tha hon igen kom mz en annar skaall ib. vigtskål. man kan ey alth i skaalom wägha" GO 176. - Jfr almoso-, brödh-, gul-, hiärn-, hovudh-, knä-, mät-, silf-, vägh-skal.
skal
2) fylld skål el. bägare som drickes. bildl. som gernä saaghä at jach giordhä ther samma skaalän räth, som her knwth eskilson. .. nw nyligä tildrucken är BSH 4: 268 (1501).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skaal.
  • skaall.
  • -ar) ,
  • skala pund
  • skaala-.
  • skole- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back