Skal

Old Swedish Dictionary - skal

Meaning of Old Swedish word "skal" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skal
. ss f.) med art. -ana PMskr 344), m., f. och n. skal. - mandelskal. mandel är mogen til ath hentha när ythersta skalen gaar släth fran stenom, wilya ey skalana släppa fran stenommen. tha. .. PMskr 344. - hudutslag. thett (ɔ arsenik) hiälper them som haffuer rödan skal i anlitene PMskr 645 (senare avskr.). thett. (ɔ: nitrum) törkar bort skaal aff kinderne ib 647 (senare avskr.). - Jfr fiska-, haf-, hafsfiska-, madhka-, snighla-, vinbär-, äple-, ärta-skal.
Alternative forms or notes:
  • skaal.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back