Skal

Old Swedish Dictionary - skal

Meaning of Old Swedish word "skal" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skal Old Swedish word can mean:

skal
(och m.?) L.
skal
1) skål. dryckesskål, dryckesbägare. Se SDw 2: 1295. thu hundrat diska oc skala SD 6: 271 (1351). RP 1: 188 (1364). " tesse skattadhe silfweir ath andirs nielson eth silff kors. . ix skola" ATb 1: 251 (1466). scyphi, seu crateres argentei, lata forma (qui schala dicuntur) ad modum cranii humani Ol. Magnus Hist. de gent. sepentr. l. XIII c. 35. - viktskål. Se SDw 2: 1295. equitas är wärdoghasta forskwllilsenna athirgääl, wäghin oppa rätuisonna skaal SpV 145. - Jfr brudha-, bryst-, drykkio-, hovudh-, kiurtla-, knä- (SDw 1: 670), silf-, silver-, sma(SDw 2: 430), vägh-skal. 2) fylld skål el. bägare som drickes. bildl. Jfr minnekars-, vin-skal (SDw 2: 989).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • schal.
  • skaal.
  • skol )
  • skala pund
  • schala-.
  • skale-. skole-),
  • *skala silver
  • -siälffuer )
  • *skala vikt ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back