Skälla

Old Swedish Dictionary - skälla

Meaning of Old Swedish word "skälla" (or skælla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skälla Old Swedish word can mean:

skälla (skælla)
1) skälla. " hwndanan skälto" Lg 671. - skälla på. swa som gAlne hwndha iägha oc skälla öma haara Su 119.
skälla (skælla)
2) skälla, tAla häftig, utfara i hårda ord. hwa ära the som swa skälla Al 10365. " mot honom skälto (contra eum loquebantur) the som i portomen Suto" Bo 182.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skälla may have also been written as skælla

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -te )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛅᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back