Skända

Old Swedish Dictionary - skända

Meaning of Old Swedish word "skända" (or skænda) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skända (skænda)
L. Jfr V. Jansson, Eufemiavisorna 227. - refl. skändas, 2) utskämmas. lat mik ey äwonnelika skändas oc ey vardha minna owina atlöghe Prosadikter (VBarl) 79. 4) förargas, laga anstöt. swa som. . jhesus ey affleeth at predica helsamligan lärdom fore sancte pedher ok androm apostolis än tha han väl visthe at judas ok pharisej sculde ther aff skempdä ok ey läräs SvKyrkobr 172.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skända may have also been written as skænda

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛅᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back