Skär

Old Swedish Dictionary - skär

Meaning of Old Swedish word "skär" (or skær) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skär Old Swedish word can mean:

skär (skær)
L.
skär (skær)
1) klar, skinande, glänsande, lysande. eth annath palladz haffwom wi. .. som är giorth mz smelte GUl och dyra stena och skärth saphir Prosadikter (Joan Prest) 349.
skär (skær)
4) ren, oförfalskad. " xx lödhoga mark löGUga skärt silff" SD 8: 56 (1361, avskr.). merax. .. claar skäär GU C 20 (hand 2) s. 134. thin siäl är skerare än göllidh rödh Sv Rimd 45. 6) ren, fri (från synd el. brott), oskyldig. ängin siäl komber til himerikis för än hon är antiggia här i wärldinne mz dröwilsom oc bätrilse skär wordhin. eller oc i skärslo elde rensadh SvKyrkobr 47. 7) fri från klander, rätt, laglig, bindher iak mik och mina arffua til honom the jordena skiära oc hemola göra SD 8: 177 (1362, avskr.). DalHembT 3: 71 (1400). - Jfr oskir.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skär may have also been written as skær

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • sker.
  • skäär.
  • skiär )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛅᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back