Skär

Old Swedish Dictionary - skär

Meaning of Old Swedish word "skär" (or skær) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skär (skær)
skär, skärgård. "þaghar utlöpis skip wárþä nämd i siären" SR 28. " ro wtan för skären" BSH 5: 167 (1507). SD NS 1: 348 (1404). RK 2: 1968. FM 177 (1504). " i alandz skäriom oc fynlandz skäriom" SD NS 1: 255 (1403, gammal afskr.). BSH 1: 185 (1386). " aff finskä skären HSh 20: 185 (1507). swia skär" RK 1: 478. " j nycöpings skär" ib 2: 1918. j stäkaholms skäär ib 1947. - Jfr fiske-, hafskär, äfvensom inskäris.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skär may have also been written as skær

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • skäär.
 • skiär.
 • skäria bater
 • skärye boother FM 177 (1504)),
 • skäria gardher
 • skäriegardher: -en HSH 20: 253 (1508); BSH 5: 287 (1508).
 • skäriegarder: -en ib 287 (1508) ;
 • -in FM 189 (1504).
 • skäryegardher: -en ib 267 (1506). skäriegorder. skärye goorder: -en FM 177 (1504).
 • skäregarder: -en BSH 5: 286 (1508).
 • skeregarder: -en ib.
 • skäregorder: -en HSH 24: 95 (1517).
 • skärigarder: -en ib 100 (1517).
 • skärigorder: -en ib),
 • skäria karl
 • skärie- )
 • skäria klippa ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛅᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Back