Skatta

Old Swedish Dictionary - skatta

Meaning of Old Swedish word "skatta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skatta Old Swedish word can mean:

skatta
L.
skatta
1) beskatta, pålägga skatt, taga skatt af. engte landh skattadhe han sik til hiälp wtan sik siälfuan ok cronunna goz Bil 383. Almogen. .. skatta M (S) 233. at skatta rikit Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3. 430. ib 2: 332. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 459. - bötfälla. warda the skattade upa tree maAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK MBla Stadgar [såSOm bihang till BiäAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 31 (1380).
skatta
2) taga ss skatt, uttaga el. indrifva (i skatt el. böter). the skattade aff them ä huat te vilde Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 674. " hwilken ther moth bryther. skAl mista sin häst oc harnisk swa länge til thäs han haffwer betAlath gardz mästarenom swa manga päninga han wil aff honom skatt pa konwnMBla Stadgar [såSOm bihang till BiäAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GSens wäghna" SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1845.">PM 23.
skatta
3) gifva skatt, vara skattskylDig. iudhane skuldho skatta MP 1: 341. MB 1: 9. FMan och G. Stephens. 1849.">Iv LXXFMan och G. Stephens. 1849.">Iv. skattadhe. .. vnde vngarin Bil 757. MB 1: 10, 2: 241. at skattä till konung ermentrik Di 112. skattadhe. .. Alle vpsAla konunghen PK 227. " bör them skatta göthum" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (LAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 215. " the sculo honom lydha och skatta" ib 2: 4746. Di 173, 297. Al 4211. " hiit skattadho Alle macedona" ib 4315.
skatta
4) skatta, gifva i skatt. skattar vj öris jordskat FM 73 (1502?).
skatta
5) uppskatta, värdera, undersöka och uppgifva värdet af. äpter thy godhe män hona (ɔ: bygning) wyrdho ok skattadhe SD NS 1: 30 (1401). " tolf män sagha oc pröwadha oc skattedha for:de gotz" ib 574 (1406). SJ 88 (1438), 174 (1454), 368 (1470). en. .. gardh. .. SOm skattat war for hundrade march SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 6: 9 (1444, gammAl afskr.). SJ 137 (1445). - uppskatta, förstå värdet af. hwa kan nakot sin akta ällir skatta thenna dyrasta gaffuona SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 357. - uppskatta, bedöma. hulkars värdh Alder kunde naghat hierta skatta eller betenklä LfK 245.
skatta
6) värdera till utnätning, efter värdering döma till utmätning el. afsöndring. skattadho fraa päther tyzska een fiärdungh aff hans fasta godz i liwskAllioby SD NS 1: 575 (1406). - genom utmätning uttaga, utpanta? at nager broder skattar annars sins eMBetz broders gerningk SO 116.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • skatta af , genom beskattning utpressa. han. .. skattade them aff mest huat the aga RK 2: 719. " the loto. .. skatte them aff meer än the aathe ä mädan thera frender lösa matte" ib 696. Jfr afskatta. skatta ut, genom utmätning uttaga (ss skatt), utmäta (ss skatt). dömdes länzmannen med vj men in til niils henricsson laukela. .. ath skatta honom wt vj m. BtFH 1: 174 (1506). - Jfr be-, for-, til-skatta.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛆᛏᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back