Skatter

Old Swedish Dictionary - skatter

Meaning of Old Swedish word "skatter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skatter Old Swedish word can mean:

skatter
penning, penningar, egendom.
skatter
1) skatt, utskyld, pålaga. györa skatt oc skyld SD 5: 476 (1345, nyare afskr.). " til döMPdom wy forsceprna jordh rettom arfuom kronone skat aff at göra" SD NS 2: 128 (1409). dömdes. .. hwar tere sak til iij m. for tresce the icke wilde göre i tiid ok tima teris skt BtFH 1: 132 (1506). " göre skat til kAluola soken" ib 133. " gifua keysarenom skat" MP 1: 341. " hafdo sik vndan krononna skat. .. sielwe oloflika til frelse giort" BSH 2: 38 (1396). hawom wi. .. döMPt Alla thennä forneMPda män medh Alles thera gotz oc gardhä vnder kronona oc vnder skat at bliwa ib 39. " spyri granleka, en nokot är þät ingäld, älla Alagho oc skatar älla þiänist vnder pafa döme är kumit vskäleka" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 179. lagdhe othollikin skat a fatika män ib 3: 47. " forthänkte jak nakra nya ok swiklica fundir ok skattir til at läggia oppa rikit" ib 430. " läggia oppa Almoghan j rikeno ouana skatte ok thunga" ib 466. " skattta som the vt thwinga aff os ib 472. aff konungxlica ingiälda ok skattana samanhäntarom" ib 305. " the vtkräfwia Allan sin hedhir ok skat" ib 1: 156. " gik ther aff xvj kör oc vi t:or smör i arlichan skath" BSH 5: 491 (1511). " All var jngiäld i finlande skatten (den till kronan utgående ordinarie skatten). reþupennyngä. rughkarpen, fAlcäläghit. oc Al annur jngiäld" SD 5: 567 (1346). - skatt, tribut. twingadhe luMBardiam til skat oc pund bränt guld hwart aar Bil 761. " giordhe vnder norighis konung skat" FMan och G. Stephens. 1849.">Iv LXXV. han sände. .. iechoniam konung til iersAlem at thiäna vnder skat MB 1: 9. " twingadho han. .. vndir storan skt" ib 2: 241. - skatt, erläggande af skatt. thet war gamAlt frälse oc nw ware komit i skat SD NS 2: 148 (1409). thenna epterscripuen godz ok jordh vndan sct är gangen ib 136 (1409). ib 137. " et marcland jordh. .. som herra beynct i näs i wärio hafde ok biörn i brattabergh vndan skat hafdhe sAlt" ib 128 (1409). hon (jorden) war klostrena aff gangin mädh dom ok ii skat (d. v. s. dömd till skatte) ib 89 (1409). " thet (godset) gik än deel til skt (d. v. s. till skatte) oc än deel hafuer strengnes domkiRKio wpa beuisning" ib 187 (1409). skatt, erläggande af tribut. the haffdo. .. All annor rike oc theris konunga sigh vndir bögth oc j skat lagt MB 2: 241.
skatter
2) skatt, dyrbar egendom. widh wärdhoghan skat prisar man hona Al 10546. " i pulfwer the hadhe saa storan skath" RK 3: 3228.
skatter
skatte- FH 4: 60 (1457); GS 31 (1380), 44 (1437), 69 (1491); HSH 19: 139 (1506)), L. = skatbonde. bidhie wij. .. ider skattebönder landbo oc mena Almoga som i for:na gotz byggia oc boo FH 4: 60 (1457). " löper mykit mere pa landtborn en skattebondren" FM 501 (1510). loffuet skattebondren thet gerne wille vtgöre ib. " huat han war frälses man eller skatta bonde" SD NS 2: 139 (1409). " ath thet for:da torp ok fiskewatn, som ther vm kring liggia, waro aff häffdath kronone oc skatta bondomin i aby" ib 211 (1409). ib 152 (1409), 209 (1409). GS 31 (1380), 44 (1437), 54 (1459), 59 (1474), 69 (1491). HSH 19: 139 (1506).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • skatar Bir 4: (Avt) 179. pl. -ar. -ir),
 • skatta gardher
 • skatte- )
 • skatta giäld
 • skatta godz
 • -godz.
 • -godhz.
 • -gotz.
 • skatte godz. sktthe godz),
 • skatta iorþ
 • skatta iärn
 • skatte- )
 • skatta ko
 • -kö BSH 5: 491 (1511; på två st.)),
 • skatta silf
 • skattasölff.
 • skattesölff. skatthe sölff),
 • skatta smör
 • skatte- )
 • skatta vidher
 • -wedher: -wedh BSH 5: 210 (1507) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛆᛏᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back