Skiäl

Old Swedish Dictionary - skiäl

Meaning of Old Swedish word "skiäl" (or skiæl) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skiäl Old Swedish word can mean:

skiäl (skiæl)
L.
skiäl (skiæl)
1) skilnad, det SOm skiljer el. åtskiljer, Gränsskilnad, GränsmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKe. JSTrand. 1853.">Fr BolSTads-, BolSTaþa-, vägha-skiäl.
skiäl (skiæl)
2) STrand. 1853.">FramSTällning af det SOm skiljer något STrand. 1853.">Från ett annat el. SOm utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer något, utredande, besked, meDDelande, underrättelse, reda, redogörelse. kunno the engin skäl göra konungenom MB 1: 237. Di 121. " görin honum sidan ekke mere skäl" DDaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv (Cod. B) 3320. iak vil thik ther til göra skäl (låta Dig veta det?) ib (Cod. A) 2027. " thu skAl mik ther aff göra skäl" Fl 337. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 378. " gör mik här a bätre skäl" Al 9876. fore hwi the ohyra rymer tha ther gör scritpten ey skäl oSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa ib 5918. " iak skAl eet Budh mz ful godh skäl sända idher herra ij geen" STrand. 1853.">Fr 2888. - til skiäls, klart, noga, beSTäMDt. hwad ther är om, weth jac ey til skels STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 31 (1505). - föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKlaring, uttydning. kan thu göra skel för thz thu haffwer sakt STycken på Forn Svenska.">PK 245. kan thu ekke göra ther skel före ib. - redogörelse, räkenskap. Gripu Diäknan til skiäla wm gul ok silff STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 410. " gör skäl oc räkenskap för tik aff hwario" STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 114. " at the skulin. .. gudhi skäll göra for os" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 66. " the waka swa SOm skolagörande skäl älla räkinskap gudhi for idhra siäla" ib. " hwar en skAl göra skäl af sinne tAlan" ib 103. ib 105. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 241. - redogörelse för begångna synder, syndabekännelse, skriftermål? eSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKeDieknen war dödh wtan skäll och skirptamAll STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 382 (1510).
skiäl (skiæl)
3) kunskap, öfvertygelse, visshet? iak sigher idher thz mz visSO skäl DDaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 3309. thu skAl thz wita mz wisSO skäl MD 104. " thu weST thz wäl mz ful godh skiäl" Al 5311.
skiäl (skiæl)
4) urskilning; förSTånd. han hafdhe STor skäl oc smuit (conscientiam seu Discretionem) STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 20. " gudhz ordh preDicade hand mz myklom skälom" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 650. " honom föSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lger with snille ok skell" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: l403. marsken swaradhe honom medh skel ib 2: 4330. Al 1261, 5805. " mäþ skälum oc viti" Bu 11. " þu hafþe ii moþor lDDaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Ive ful skäl" ib 79. MB 1: 120. " hwar wil thz sighia at wi män hafwm mindre skiäl än hunda" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 360. " the haye ey vit ok snille ok ful skiäl (deficit intellectu)" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 28 (70, 30). the haua vit ok snille oc högh skiäl (viget intellectu) ib (71, 30). han (menniskan) hauer skiäl ok vit ok snille ib. lika ariSToteles barna skiäl ok näme widh taFlo släta ib 52 (132, 56). om ij skäl ok sampwit hafwin Al 5822. mz läsning wäxa skälin ok wndherSTanDilsin (senSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sus et intellectus) STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 136. ib 243, 254. " wart samwit rögher os fore warom skiälom. swa opta SOm os koma wara misgärninga i hugh" ib 255. " drykinskaper. .. mySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer skälin (generat pertubationem mentis)" ib 87. " win ofmykith drukkith. .. gar ofwer skälin (SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Superat mentem)" ib 88. " wm hatith wtsläkkis hiärtans och skälsins ögha (oculus corDis)" ib 109. " SOmme miSTa with oc skäl j STaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKom sywkdom ey witandes hwath the tAla" LB 9: 118. " han komSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber til sin skäl j gen ib. - förnuft. han (Gud).. . sigher. .. görom mannen äpter os siälwom mz skiäl oc vnderSTanDilse" MB 1: 157. oskälik Diwr hawa änga dygdh at STyra sin loSTa oc maata han mz skäl än mantzens skäl oc wili. för än han syndadhe, war wäldogher STyreman likamins oc loSTans ib 111. änkte lySTe likamen, för än skälin Diktadho oc wisadho honum thz ib 112. " han (menniskan) hawer skäl mz änglom" ib 99. " medh änglom hawär han (menniskan) skäl ok lijf" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 2 (5, 3). ib 3 (5, 3). en är. .. siälina krapter ther henne råder ok STyrer, ok Allo thy henne tilhörö, thz är skälen (ratio) ib 7 (16, 8). hawär gudh hanom (menniskan) giwit skäl ok samwit, thöm han må sik medh STyra til thet bäSTa (eST. .. unicuique homimum naturAliter insitum rationis lumen, quo in SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Suis actiBus Dirigatur ad finem) ib 2 (3, 2). at han (menniskan) må. .. sik siälwan ok sin handawäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK medh sinom skiälum STyra ok rådha ib (4, 2). hunda SOm ängin skiäl hafwa (SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sunt irrationaSTenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Biles) STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 360. " ömkadhe sik All creatur offwir thera skaSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Para dödh, mykyt meer bör thik människia SOm skiäl oc with hafwir, at sörghia. .. offwir thin skaSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Para" ST 178. " thesse gudha äro badhe döfwe oc blinde, oc hafwa hwarte skiäl ällir sinne" ib 248. " gudh hauer tik giffuit sin oc skäll" MD 390. STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 288. Bo 123, 139. säta skälomen (rationi) ib 135. " tron är änkte värdh. ther hon är äkke STörre än manua skäl (humana ratio) beuisa" ib 117. " at the matto atiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKoma til manna skäla" Gr 292. han är. .. vllir ok Bort gangin af skälomen (ratione) STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 8. " nar hon skodadhe badha wäghana sagdhe hänna samuit hänne ok hänna skäl (ratio) at hon skulle hällir vtwälia min wägh" ib 48. mansins siäl gaff gudh. .. skäl at skodha genwärdogh thingh af genwärdoghom ok bätre af bäSTum (rationem DiscernenDi contraria a contraiis et meliora ab optimis) ib 250. " skAl han (kroppen) STadhgas mz siälinna skälom (ratione aminæ)" ib 3: 181. ib 1: 11, 308, 395, 2: 78, 166, 193, 305, 3: 241. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 171, 231, 234. SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM XVII. at han (kroppen) ey tiLBörie genSTridha oc herras owir skälin oc siälena SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 350. - medvetande, sans, besinning. han taSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe badhe skäl oc sinne STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 19. " tha the komo til sinna skäla" Gr 283. ib 285. - själ. heel oc osiuk badhe til liif oc skääl STergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1: 173 (1369, gammAl afskr.). " hibridha badhe till skäl oc til likama" SD NS 1: 526 (1406). " then krankleek SOm barn hawa vtan a likamen, han hörir til skälinna krankleek" MB 1: 113. " för än mannen syndadhe, tha hafdhe skälin oc hughin ängin krankleek ib. - (? eenebär. .. STySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKia hiärna tempra skeel" LB 5: 82. - sinne, håg? war konST dragher ower eno wäl wi nimom Alle mz een skäl Al 6460. - sinne, yttre sinne. gudh hafuir mik. .. gifuit. .. helan likama mz fäm skälum STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 617.
skiäl (skiæl)
5) besinning, förnuftig måtta. laghin sighia at luSTin äghir hafwas mz skälom (cum ratione) STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 144. " the vilia Al thingh hafwa vtan skäl ib. "ib 196.
skiäl (skiæl)
6) skäl, det SOm är förnuftigt el. skäligt, det SOm är rätt och STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Billigt, det SOm är tilLBörligt, rätt, STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">BilSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghet. Alle þänkto þät vara skäl Bu 145. " þät är eigh skäl at iak brytar þät atar niþar: iak hauar bygt a mins härra iorþ" ib 188. än Almoghe saman liuer medh laghom ok skiälum STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 77 (189, 84). " han skAl ty fySTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghia, SOm Flerom tikle skiäl wara" ib. " moth eth ok skel" MD 37. " han liffde mz rät oc skäl" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 164. " bönder liffdo widh räth ok skäl" ib 2019. " han SToSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKte gerna skäll ok räth" ib 69. jak STyrde göta lenge ok wäl ok hiolt them wid STrand. 1853.">Fridh oc skäll ib (LSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 222. ib 2: 2877. " tha giorde snare ekke skäl" ib 3948. " döma mällan thöm rät ok skäl" DDaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 4974. " antwardher thz them han tror wäl ther badhe wiSTe rät ok skäl" Al 3798. " rantzake ok höre hwat SOm reth ok schel är" SO 154. - (?) iak hafwer hört fore san ok skäl Al 2741. " ey hörde man annath än skäll" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3067. - det SOm bör fulSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgöras ss en pligt, pligt, förpligtelse? man skAl os ther plägha väl ok göra mang [höffuelik] skäl STrand. 1853.">Fr 1534.
skiäl (skiæl)
7) det SOm lagligen bör göras el. iakttagas; sätt SOm lagligen bör iakttagas. kan. .. þänne wiþer han skiliäs. .. ta take annan med samu skälumen (under iakttagande af det förfaringssätt SOm i det föregående är lagligen STadgadt, på samma sätt SOm förut är sagdt) SD 5: 477 (1345, nyare afskr.). - särsk. laga form, laga formAliteter vid öfverlåtelse af jord. venDiDit. .. per contractum qui wSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgo Dictur faSTær oc fwlskyAl. .. terram SD 2: 222 (1296). ib 3: 221 (1315). " kännis jach. .. mik hafua gifwit minne. .. husSTrand. 1853.">Frw. .. tw maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK land jord till morghengaffuo. .. medher faSTom oc ullum skälum SOm landz lagh wt wisa" ib NS 1: 8 (1401). ib 22 (1401). " thätta sama godhz. .. the fornempda domkiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKyonne at faSTa oc faSTfara, mädh faSTom oc Allom skälum epter thy SOm landzlagh til seia" ib 227 (1403). ib 420 (1405). STergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1: 170 (1363), 179 (1377). VAH 24: 327 (1377). STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 179 (1381). mz faSTom ok skiälum ok Allom ösgözkom laghum HSH 32: 56 (1354). " hauir jäk hanom thet for:de gooz farit meth skaft oc skiäl" SD NS 1: 620 (1407). ib 218 (1403). äSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKebiscopenum. .. thässen godzen. .. meth widherwaru mannum faSTum oc fullum skälikum (för skälum) vplata ib 376 (1404). JSTrand. 1853.">Fr 8. - laglig godtgörelse el. upprättelse, laga böter. the haffdo. .. än giort engin skäl fore thz the slogho marskens foget j häl STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5328. - mädh skiälum, rätteligen, lagligen. witnadhe meth them meth skälom at swa war giort ok STadfeST SD NS 1: 277 (1403). hon !UDDA_TECKEN? thesse säth) er met skiälum giorþ FH 3: 4 (1352).
skiäl (skiæl)
8) laga bekräftelse, STadfäSTelse. vplatom wi thenna for:da thompt. .. aa arBogha radhuSTffw, BorghameSTarom (för BorghameSTarom) oc radhmannon närvaranDis, til fulkomligha skäla SD NS 1: 44 (1401). til huars mere vitne, skäl oc STadhfäSTilse, tha hänger iak mit incigle fore thätta bref ib 69 (1401). ib 111 (1402, gammAl afskr.). til ytermera wissan, STörre skäl oc höGre widheSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKenning hengiom wi waar incigle til witnesbyrd fore thetta breff ib 243 (1403). ib 244 (1403), 245 (1403). her hafwir iak hans eyghit breff til mere skiel at han är min eyghin ST 30. - bekräftesle, försäkran. nw fik han (konung Karl) skäl STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Paa rasaBorgh STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1254.
skiäl (skiæl)
9) laga intyg, bevis. med skyälum vitä, at han SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sua goþän häST miSTe SD 5: 478 (1345, nyare afskr.). wärdher thät pröwät till hans mädh fullum skiälum ib 4: 465 (1335, nyare afskr.). ib 5: 375 (1344, nyare afskr.). hwilkin med þoliko warþer openbarleka med fullum skiälum oc laghum til wnnin ib 377. klagar husBonden thz forre wäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKmeSTarom mz skiel swa ath swennen eigh kan ther fore ney sägia SO 6. forSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sumer samma broder sick ther vtj ok findz mz schiäl ib 158. han (biskopen).. . ranzakade henne siälffer, oc fik ther jngen skäl til meer än andre STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 55. - särsk. skriftligt intyg el. bevis. kom lasse Bonde meth siith breff ok skäll ok vithne ath han hafde betAlat SD NS 1: 153 (1402). " schAl han. .. haffua. .. breff ok schel hwar han sin laratunna vtgiffuit haffuer" SO 106. ib 143, 145, 155. " haffua the skell" ib 159. " aff mynom öfwerSTa förman wtsändher mz breff oc skäl" SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM LXII:
skiäl (skiæl)
1) oförnuftig. " til hwars skulle. .. skiälAlös kar wighias" MB 1: 482. at thu äST eygh skiälAlös ok gAlin Gr 365.
skiäl (skiæl)
2) ond, skamlös, skändlig. sagdhe til Greuan skälAlös (impudens) hunder STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 542. - JSTrand. 1853.">Fr skiällös.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skiäl may have also been written as skiæl

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • skyäl: -um SD 5: 562 (1346).
 • skiel Bil 536 ; ST 30, 279, 314, 449, 497 ; SO 6.
 • skial L.
 • skyal SD 2: 222 (1296).
 • skäl.
 • schäl SO 145, 158.
 • skääl BYH 1: 173 (1369, gammal afskr.) ; SD NS 1: 218 (1403).
 • skäll ib 153 (1402); RK 1: 69, (LRK) s. 222, 3: 3067; Di 121 ; MD 329, 390 ; Ber 66 ; BSH 5: 382 (1510).
 • skääll Lg 3: 378.
 • skel SD NS 1: 20 (1401), 245 (1403); MD 37 ; RK 2: 2877, 4330 ; PK 245 ; SO 145, 191, 198 ;
 • -s BSH 5: 31 (1505).
 • schel SO 106, 154.
 • skeel RK 2: 2515 ; LB 5: 82 ; BtFH 1: 248 (1508) ; SO 102, 143.
 • skell RK 1: 403 ; SD NS 1: 111 (1402, gammal afskr.); SO 159. skeell ib),
 • dokument bevisande
 • ngns )
 • skälia alder
 • skäla-.
 • skälla- Bir 2: 7),
 • skiäla ar
 • skäla aar )
 • skiälalös (skäla-),
 • skiäla man
 • skiällia- )
 • skiäla tak ,
 • skiäla vit
 • skäla wit )
 • skiäla väþ ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᛅᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
➞ See all works cited in the dictionary

Back