Skiäl

Old Swedish Dictionary - skiäl

Meaning of Old Swedish word "skiäl" (or skiæl) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skiäl Old Swedish word can mean:

skiäl (skiæl)
1) besked, kunskap, klarhet. mädh rättan skiäl, tydligt, bestämdt. han veet thz mz rättan skäl Fr 679.
skiäl (skiæl)
2) skäl, orsak, grund, anledning. mädh fullan skiäl, af fullgiltig orsak. iak tröster mik mz fullan skäl thz iak ma honum hiälpa väl Iv 2177. - mädh rättan skiäl, af rättmätig orsak, på goda grunder. huath ij talin mz rättan skäl Iv 3485. ib 4627. " hafdhe hon vitadh thz for san at thz vare herra iwan sannelika mz rättan skäl hon hafdhe han ey vntfangith väl" ib 5639.
skiäl (skiæl)
3) syfte. " siälwier gik han vppa biärghit. mz then skäl at vm the hafdhin farit oc leet äpte honom i bland discipulos tha hafdho the han änkte funnit (ut si eum ulterius inter discipulos quærerent ipsum invenie nequirent)" Bo 90 " gudh skapadhe mik mz then skäl (ea ratione) at iak skulle hedhra han owir al thing " Bir 3: 172. JFr skil, m.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skiäl may have also been written as skiæl

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skäl )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᛅᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back