Skiällika

Old Swedish Dictionary - skiällika

Meaning of Old Swedish word "skiällika" (or skiællika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skiällika Old Swedish word can mean:

skiällika (skiællika)
L.
skiällika (skiællika)
1) tydligt, noggrant, klaret. . .. aff huilka ek fordom haffuer gongit ett dike nider j aana som nw än skälige synes i aabreddenom STergötlands Fornminnesförenings Tidskrift. I. 1875.">Brasks Kopieb 31 (1513).
skiällika (skiællika)
2) förnuftigt. - med förnuftg eftertanke el. omtanke. jak hauir al thing skällica skapat Nio kap ur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 36. 3) rätteligen, tillbörligt, på ett tillbörligt sätt. laa han oppo syn sothosengh ij ottha dagha ok flygh skälyga syn skryfthemol ok eij thet hellygha sakermenth GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 318 (1508).. .. forde gille til godhen reniskap alth ärligia ok skiligia vpraknath til en fulkomnedh ände STockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.">HLG 3: 85 (1526). - lagligen. kennomps ij. .. oss haffua skedlliga hört thenne epterscriffna hederligha quinnors ordh oc tilSTondilse STrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur SkokloSTers Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.">Svartb (Skokl) 530 (1477). thena. .. jord war lagligha vpbodhin ok STandhin skililika äpthri thy landslag vt bevijsa SD NS 3: 271 (1417, y. avskr.). the. .. jordh. .. som ramfredh. .. swa beskedhelika ok skälelika. .. forscreffno cloSTre. .. oploot ok opantwardhathe ib 312 (1418). thesso waro forna japs tygh ath han thet skälighan kopth haffde STads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och TorSTen WennSTröm. 1935--40. SFSS.">ATb 1: 27 (1454). the gingo aff tingith oc tidh wth oc skäligha offuersagho oc wtlethe, hurw ther om war STer. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.">NMU 1: 143 (1483). STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 101 (1487), 204 (1492).
skiällika (skiællika)
4) skäligen, i överensSTämmelse med rimlighet el. billighet. STb 1: 335 (1482). andirs jönsson skal födha. .. STorbiörn och hans huSTrua till dödre daga skäligan meth math ok ööl som widherbör STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 79 (1482). - Jfr oskällika.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skiällika may have also been written as skiællika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • skällica Nio kap ur Bir 36.
  • skälelika SD NS 3: 312 (1418). skäligha NMU1: 143 (1483). skälygha GPM 2: 318 (1508). skälige Brasks Kopieb 31 (1513). skeliga SJ 2: 101 (1487).
  • skeliga Svartb (Skokl) 530 (1477).
  • skelige SJ 2: 204 (1492).
  • skililika SD NS 3: 271 (1417, y. avskr.). skiligia HLG 3: 85 (1526). skälighan ATb 1: 27 (1454).
  • skäligan STb 1: 335 (1482); SJ 2: 79 (1482)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᛅᛚᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Brasks Kopieb
Biskop Hans Brasks kopiebok. Bilaga till Östergötlands Fornminnesförenings Tidskrift. I. 1875.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Svartb (Skokl)
/se Svartb/
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back