Skiälva

Old Swedish Dictionary - skiälva

Meaning of Old Swedish word "skiälva" (or skiælva) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skiälva Old Swedish word can mean:

skiälva (skiælva)
1) skälfning, darrning. " Jfr arma skiälva. "
skiälva (skiælva)
2) frossa, äfven feber i allmh. wart han alstingx qwitter skiälffuona (reliquit eum febris) Lg 3: 381. " wart hon qwit the skiälffwon ib 384. hafde skiälffwo som kallas quartana" ib. " for en skelffwqan tager honum" LB 7: 289. " trydie dagx skälfua" ib 290. " ffördriffwer jamlika skälffwo" ib 9: 117. daghliken skälffwa ib. " febris acuta. .. the skiälffwan komber aff cora (för colera) som är brändh ib. ib 118. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skiälva may have also been written as skiælva

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • skälfua.
 • skälffwa.
 • skelffwa )
 • skiälvo sot
 • skiälfwosooth LB 3: 145.
 • skäluo sot.
 • skälffwo soth.
 • skiälffwa sot.
 • skielffua soot.
 • skälfwa soth.
 • skälffua soot.
 • skelffwasot.
 • skelffwa soth.
 • skelffwasoth.
 • skelffwa sott LB 7: 290.
 • skäilffwosotten ib 9: 117.
 • skälffue sotthin ib 3: 71.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᛅᛚᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back