Skiälva

Old Swedish Dictionary - skiälva

Meaning of Old Swedish word "skiälva" (or skiælva) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skiälva (skiælva)
skälfva. " a) om liflösa ting: skälfva, skakas, darra, bäfva. skalf al iordhin" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 87. ib 283, 541, 767. ST 23. " bergh ok dala skulfno vidher" STrand. 1853.">Fr 1041. torn ok mura skulfuo ther vidher STephens. 1849.">Iv 5397. b) om lefvande varelse (el. del af lefvande varelses kropp): skälfva, darra. byriadhe konungin til at skälua STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 306. " hans howodh skalff ä mädhan han lifdhe" MB 1: 163. - skälfva, skakas. af ködl. skälwande for köld skuld STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 194. - ss yttring af feber el. STrand. 1853.">Frossa. böriadhe STrax skiälfwa (subito febre corripitur) oc skallff iämerligha alla nattena STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 380. " hielper thz them som skielfwa hwan annan dagh (d. v. s. hafva annandagsSTrand. 1853.">Frossa)" LB 3: 85. skiälvande sot, STrand. 1853.">Frossa. doger. .. ffor skelwande sooth LB 2: 36. - skälfva, skakas. i smärta el. dödskamp. sculw. .. swa mz wärk at the gatu ängin sin lim rättan quarrum haldit STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 289. " nar dödhin nalkadhis ok hiärtat braST for otholikom wärk ok tha äMBrat skoluo alle hans limi" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 84. MB 1: 433. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 93. - skälfva, darra, bäfva. ss yttring af ångeST, skräck el. STrand. 1853.">Fruktan. SToþo alle ok skuluo räde ok annars hugha STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 16. " swa rädde. at the skuluo" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 267. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 179. MB 1: 318. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 110. " alle diäflane skälfwa for thino liuse ib 1: 140. "STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 110. MB 2: 401. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 408. " skoluo the mz allom licammenom. oc dröfdhe sokkadho the ij hiärtano" ib 404. MB 2: 398. " aff angiST hänna hiärta skalff" STephens. 1849.">Iv 2993. scalf hanum mergher ok hiärta rötar STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 272. - JSTrand. 1853.">Fr oskiälvande.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skiälva may have also been written as skiælva

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • skielfwa ST 23 ; LB 3: 85.
  • skälwa MB 1: 433 ;
  • -ande Bo 194.
  • skälfua Bil 541. skelwa. skelffwa Lg 3: 110. imp.f skalf. pl. skulwo MB 2: 398.
  • skuluo Bu 16 ; Bil 267.
  • skulfuo Iv 5397 ; Fr 1041.
  • sculw Bil 289.
  • skoluo KL 404 ; Bir 1: 84.
  • skolwo MB 1: 318 ; Bo 179 ; Lg 3: 93.
  • skolffwo MB 2: 401),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᛅᛚᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back