Skipa

Old Swedish Dictionary - skipa

Meaning of Old Swedish word "skipa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skipa Old Swedish word can mean:

skipa
L.
skipa
1) sätta, STälla, placera, anvisa plats åt. i thik skAl iak skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa (ponam) min STooll STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 39. " war ängelin thaghar förST skaSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padher oc skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padher i hiSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBlenom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 125. hon. .. skipis badhe j koor oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bordhe, näST the yttherSTa (juxta ultinam in choro et in mensa STatuatur) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 23. VadSTena STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 69. " at han skuli innelykkias swa SOm gAlin man ok skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pas j möSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa STadha" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 127. huru snillelika thu skaSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe mannin ok skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe (conSTiuiSTi) han owir hwaria thina creatur ok huru snillelika thu skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe (Vallius. 1850--54.">DisposuiSTi) foglana j wädhreno, Vallius. 1850--54.">Diurin a iordhinna fiskana j hafwino ib 172. the SOm. .. skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pas (collocantur) i bland änglane i himerike STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 188. at han. .. äkke miswyrdhe Vallius. 1850--54.">Discipulos SOm Varo skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pade i nidhermeer Gradu oc värdoghet STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 232. " är han. .. skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhir mz wrangom" ib 197.
skipa
2) STälla inför rätta? tha lät drotzetin skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa them ok forwan them mz rikesins räth til then dödh man haffde them iäth STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4365.
skipa
3) uppSTälla, förlägga, ordna. med dat. Alder thenne här skullo skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa tiäldSTadhom (caSTrametaBuntur) om kring wars herra hws STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 384.
skipa
4) STälla, ordna, inrätta. threm lundom skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe han sit lifwerne (d. v. s. egnade sitt lif åt tre uppgifter) STenianus. Se Lg.">Bil 883. " skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padho the quämelica sina sökilsa tima" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 324. " at kunna skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa (Vallius. 1850--54.">Disponere) thina dagha ok tima äptir STadzsins skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pan" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 103. " plägadhe ther skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa oc lagha sin ärande, huru han matte aFla gudhi the hedhningana oc siälana, SOm bygdho lankt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borto nor i landomen (pro lucranVallius. 1850--54.">Dis animaBus multa in Aquilonis STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">PartiBus Vallius. 1850--54.">Dispensavit)" Ansg 199. " skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa sin lagh ok STadhga äpte gudhlikom ok gaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBlom laghum" STyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 15 (36, 16). - anordna, ordna, inrätta. werldena hauer han skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pat awa weel STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 7. " Al the thingh SOm äru. äru skälika. .. skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padh j guddomenom. thy at ey är en titil j hymerike hulkin ey är j gudhdomenom ok vm han skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhir" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 249. " är hwart et swa skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pat at änkte forma mot gudz wAlde" ib. " Al thingh äru skälika skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padh" ib 250. " sySTrena skulu gör sin skriftamAll with windöghan swa skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Path ath the maghin höras oc engAleVallius. 1850--54.">Dis sees" VadSTena STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 80. " vindöghan Vare swa skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Path ath gudhz likame oc kAlkin maghin ruSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBlika ther gynoföris ib. "
skipa
5) inrätta, bringa till STånd. tawerne skulu skipäs aa Allmannä wäghum Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 4: 465 (1335, nyare afskr.). ib 5: 375 (1344, nyare afskr.). sculi skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pas rwm widhir sySTranna inlykke til hulichin rwm scAl them tiLBäras aff cloSTirsins thiänarom widh oc watn VadSTena STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 25.
skipa
6) inrätta, insätta, förordna. skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Paþe han þäs dags höghtiþ Bu 24 ; " jVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 7. Alt wAldh är aff gudhi skeSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pat" STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 190. - insätta, inviga, afskilja. skipin mik (seGregate mihi) STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Paulum ok barnabam i the gerning til hwilkä iak took them STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 155. - sätta, insätta, tillsätta, förordna, utse. skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pas til ödhmiukaSTa äSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBete STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 254. " the nunnone. .. SOm til thäs roota gömo är skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Path" VadSTena STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 80. " hon. .. skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhis. .. at wara foreseare iuir eet iomVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fru STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTir" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 298. GrymaSTe munkir skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhis til at giua hänne til födho siällan litit brödh oc watn ib 299. skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe them (preSTerna) at the skuldo STa for mik swa SOm j siw skipilSOm STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 163. " i the kiSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKionne skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe han oc in satte sancti auguSTini brodher (för brödher) SOm cAllas cononici regulares" STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 10. " hawm wi sat ok skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pat j hwarri laghsaghu tolf män. .. SOm vt skulu föSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghiä All þe þing. maAl ok sakir. SOm j warom STafghä scriuaþ oc STadd äru" Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 605 (1346). " gywom wi þem tolf. SOm skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Paþe äru j jþre laghsaghu. .. fult wAld" ib 606. ath the skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa twa wth aff komSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Panidh SOm affuir thera STeSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPna sithia mz thöm SO 5. " skAl han skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa i huart landskap witra ok rätvisa laghmän älla lanzdomara" STyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 68 (167, 75). " at skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa ok afftaka domara ib (168, 75). "ib 66 (163, 72). sidhan ther Varo preSTe skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe ok annur the thing (näml. ordnade) gudz dySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK tilhördhe STenianus. Se Lg.">Bil 886. " skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pade han j opsAla kiSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio. .. gudz thiäniSTo män" ib 884. " skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe han annan biscop innan sin STadh" ib 342. " j hwat maato syslo män oc äSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBitz män skulu skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pas" VadSTena STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 82. STenianus. Se Lg.">Bil 688. skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe hon han sin STyrara STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 325. " hon Var skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padh. .. en mäSTare owir fakunnogha iomVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frur" ib 350. (jhesus).. . skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe han tholfta wärAlVallius. 1850--54.">Dinna domara STenianus. Se Lg.">Bil 245. Gr 320. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 123. " jak satte thik ok skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe konungxsins gömara" ib 3: 462. " skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe naSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">BogodonSOr sedechiam. .. konung ower iwdha land" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 9. ib 8, 12, 216. " skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Par iak thik wäldoghan ower Alt egipto land" ib 239. " han hawa the skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pat sik til criSTom oc til konung" Gr 285. " hwa skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe thik til höffdhingia oc domara ower os" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 280. - sätta, förordna, gifVa, anvisa. skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe honum riddara twa ther hertugh Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fräderik skulde fa herbärghe ok Alla maka Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 1931. han skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe. .. sinom brödhrom priara STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 355. cosmas ok damianus sagh[p]o tel hänna sik Vara þöm hon tröSTe. ok hänna husSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bonde sciþape hänne tel gömo Bu 517. " husVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frun cAllaþe cosman ok damianum. sina gömara tel hiAlp. SOm hänna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bonde sciaþe hänne mAlsmän" ib 516. " SOm them war forman skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padher" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 420. JVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 10. - beSTämma, utse. ij Varin skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhä til heLBregdhelikhet oc äuerdhelikt rike STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 262. han. .. är skeSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padher (hemfAllen) til äwärdheliken dödh STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 405. - beSTämma, afse. föra honom asnona. oc hänna vnga SOm. .. Varo skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padh fatiko folke til thiäniST STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 164.
skipa
7) beSTämma, förordna, föreskrifVa, STadga. äptir thy SOm i laghomen Var skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pat STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 6. " STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pauen skiþaþe faSTo ok böner" Bu 24. hwat sum wir skipum thär iuir Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 668 (1285, gammAl afskr.). at män mattin þät gömä wir skipum ib. skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pathum wir oc wilium at þät STaþlikä hAllis. at äru änkiur. äller faþurlös barn. äller aþrir gaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBlir män gother. .. äller härrä män gaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBlir. tha takum wir theem i wärä þiäniST. .. ok takum þeem. .. .. . vnVallius. 1850--54.">Dir warä hemelikä wärn ib 669. " riþä med Flere swenom än skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pat är i warom STafghä" ib 5: 479 (1345, nyare afskr.). han skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe. .. rent ok clent brödh til wars herra likama STenianus. Se Lg.">Bil 379. " the ordhin SOm jak siälwir sagdhe oc skipSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe (inSTitui et Vallius. 1850--54.">Dixi)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 122. hwat han biudhir oc skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Par VadSTena STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 30. " j skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhum timom oc STadhum" ib 25. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 144. sySTrana skulu engAledhis wmskipta siin sang ther them är skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padher ib 5: 20. " dominicus skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe thry godh thingh thy at mot girinna laST skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe han at änkte magha ägha vtan sins priara orloff mot höghfärdhinne skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe han at hafwa ödmiukan ok enfAldan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bonadh mot kötsins omättelika swaSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe han atirhAld ok skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhan tima til at STyra sik ib 1: 355. skiþaþe STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pauen han (ɔ: häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghan hAlda vm Alla väruldena" Bu 55. " han skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe wighia watn mz sAlt" STenianus. Se Lg.">Bil 379. " han skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe blanda watn mz wini j mäsSO" ib. " han skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKom daghlika läsa sina thide" ib 692. " han skeSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pade at enghin biscop ma skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa biscop epte sik dödhan" ib 687. " han skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe at engin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKir ma taka prebendam aff nakrom lekmanne ib. skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Par hwar the skulu STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Boo" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 23. - beSTämma, STifta. at af manga sniälla manna samqueMD sculde kySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKionna lagh oc rätir skySTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pas oc STadhghas Gr (Cod. D) 417. - beSTämma, faSTSTälla. han vil äfte sinum skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Paþum dom Al þing hafa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 185. nar iak nidhir fiöl war ginSTan pina skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padh (STatuta) til hwaria synd ib 1: 106 ; " jVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 10. - beSTämma, afSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Passa. hwlke maato STorlikheth then weth ath skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa SOm j sigh siälfuom hafua (för -ir) nwmnith ath pröfua krankdomana" VadSTena STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 80. " ath vita skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa räta matto ib. "
skipa
8) besluta? vidtaga anSTAlter? war herra. .. skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe nw at Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frälsa them STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 280.
skipa
9) beSTämma öfver, uppgöra planer för. nar han. .. wänther skula länge lifwa och skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Par sina langa tima (multa in longa teSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPora Vallius. 1850--54.">Disponit agenda) STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 204. 10) anvisa, anordna, beSTämma. biscopen skiþaþe hänne heþars sätu Bu 144. skiþaþe hänne eet vänt STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Palacium ib 503. " sa. .. ther sik skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhan STadh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 114. " warin. .. j them STadh SOm abbatissan them skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Par widh poortin" VadSTena STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 24. JVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 7. - anordna, beSTämma, anslå, utgifVa. Alt þät guþ gaf þöm at ägha skipto þe þrem lutom ok skiþaþo: een delen tel guz mönSTar ok þiäniST annan fatöko folke þriþia sik ok sinom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Boskap (unam STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Partem teSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPlo et teSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPli servitoriBus iSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPendebant, Aliam pererinis et STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">PauperiBus erogabant, tertiam sibi et familæ suæ usiBus reservbant) Bu 3. - anvisa, anordna, anslå, öfverlåta, lemna. skypum wi oc sätyom til lösn Varrä gyäldä. .. Vaar ingiäld. .. aff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bondom owän skoghä Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 561 (1346). " þet wi hawum til STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTersens skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pat oc giuit" ib 567. 11) anvisa, anförtro, öfverlemna. skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padeh sit kar andrum swene (d. v. s. giorde en annan till sin munSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KSkänk) STenianus. Se Lg.">Bil 124. jak skAl. .. skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa min vingardh androm STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 151. - skaffa, gifVa, låta komma. hon ville. .. skipSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa them (hans fiender) j hans hendher STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 176. 12) låta få, skaffa. iak skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Par (Vallius. 1850--54.">Dispono) idhir swa SOm gud min faVallius. 1850--54.">Dir skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe mik rike STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 68. " han skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe os rät Alla nadhe" Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 1458. han badh mik skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa sik. .. eet skip ib 2465. örebro scAltu skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa mich STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2712. " at skepe honom riket" ib 5219. " skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa ider en godan häST" Vallius. 1850--54.">Di 19. skipSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa mik en qwinna j nath ib 261. " skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa tik attitilia konungs winskap" ib 196. " skipä them Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frid" Va 44. skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pade them ätä och drikkä ib 54. " at. .. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bonden (ɔ: wille).. . skippe hersskap sina täringh" MD (S) 257. - låta få, skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa. at han skulle döma oc rät skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa inländningom ok vtländningom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 467. " i skipen os rät" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (Albr) s. 214. " skeSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa Allom lagh oc räth" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 195. ib 344. STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1845.">PM 34. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 5832. - gifVa, tilldela. skipis Allom jäfn maata VadSTena STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 79. 13) fördela, Vallius. 1850--54.">Disponere, STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Partiri. nw äru scogha skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe (d. v. s. fördelade med afs. på rättigheten att i dem hålla svin) TB 73. " nar swin sculu a scogha skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pas (d. v. s. släpSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pas i skogarne efter fördelning, hVarigenom det beSTämmes, huru många svin hVar och en får hafVa i dessa skogar)" ib 74. - fördela, utdela. hafua mange värlz goz meer än andre oc skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa (Vallius. 1850--54.">DiSTriBuendo) thz skällica STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 284. " sculu. .. þe. .. Var ingäld. .. swa skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa oc gyäldä at hwar man SOm egh hawer vissu äller STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pant af os. .. scAl likt vpbära hwart aar äfte þy SOm hans huwuþäld tilsigher. .. oc egh skipis twem äller trym All jngyälden" Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 562 (1346). - dela. thz är mit radh, at thu skipt sunder thina byrdhe, oc skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa thässa syslo mz Flerom mannom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 397. 14) uTByta. Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 2: 53 (1408). " then SOm skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Par (Vallius. 1850--54.">Disponit) thessin wärldzliko forgangliko thinghin j äwerdhelik thingh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 236. 15) STälla till, föranSTAlta, anSTifta, åSTadkomma. at hanskuli ey skeSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa STridh mothe tik STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 207. 16) STälla, laga, föranSTAlta, beSTyra. vi viliom thz. . skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa swa, at thu matte ena konungx dotter fa Fl 447. han skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe swa at ephygenia giptis hanum STenianus. Se Lg.">Bil 228. iak scAl swa skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa at thu wardhir vphängVallius. 1850--54.">Dir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 112. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 668. " skAl han skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa ok akta, at hans män hauin renan kot ok föghelikan" STyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 42 (109, 45). " skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa han i sinna dagha medh Alla sinne makt, at hans barn måge ärVa land ok rijke äpte hans dödh" ib 11 (26, 12). mz them SOm ödhmiuke äru skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Par swa gudz milhet. at thäs mera han thrifa thäs mindra räknar han sik thrifwas i dygdhomen STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 41. 17) STälla, STyra, beSTyra, anordna, ordna. skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa siin thing til rätta ST 470. " brullöps koSTnadhin skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhis Alt äpte hänna forsyn" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 58. han skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe thz annorledhis ib 91. " han skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe thz i andra matto" ib 164. 18) STyra, beSTyra, förvAlta. med dat. þem landom oc jngäldum fyrise oc skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 562 (1346). " landom oc jngieldom fyriSTa oc skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa" ib 568. the magho thy godhze STyra, radha oc Allom lundom skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa, SOm them nyttaST oc bäzt thäkkis ib NS 1: 179 (1402). ib 172 (1402, gammAl afskr.), 180 (1402). - med ack. huru han ma wäl ok ärlika skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa ok STyra sit land ok Almogha STyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 56 (140, 61). - förvAlta, hushålla med, använda. nödoghom hiälpir änkte got. än thot honom är anduardhat at skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa (ei. .. Vallius. 1850--54.">Dispensatio. .. creVallius. 1850--54.">Dia eST) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 124. " at ey haua skällica skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pat (Vallius. 1850--54.">Dispouisse).. . loFlik thing" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 284. " giff mik. .. thina nadha at skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa (Vallius. 1850--54.">Disponere) thom (de jorVallius. 1850--54.">Diska tingen; thom möjl. att fatta ss dat.) sua at iak viti göra thik rekinskap aff Allom" ib 217. " gul smidhin. .. skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe kulin til sina gerning" ib 162. kolarin skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe kolin til sina födho ib. " hwi skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe thu ey the thingh SOm thu hawir til wärlVallius. 1850--54.">Dinna hedhir ib 1: 352. skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">PaskolanVallius. 1850--54.">Dis (Vallius. 1850--54.">Disponendo) All owirFlödogh oc högfärdogh thing til ensaSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPna ödhmiukt oc nytto ib 4: 79. ängen skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Par (adminiSTrat) iordhrikis thingh wtan synd vtan han skipi them Al gudhi til hedher" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 26. - med dat. hwru thw hawer skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Paat (Vallius. 1850--54.">DispensatSTi) them nyttogho oc värdhogha timanom STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 280. 19) hålla i ordning, hålla i STyr, tygla. at forlata. .. sins hugx illa skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padh (inorVallius. 1850--54.">Dinatas) girnilse STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 41. 20) göra i ordning, STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bereda. widh taFlo släta then skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pat ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bod är til at skriuas å STyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 52 (132, 56). 21) föra, leda, STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bereda. moysi lagh skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padho wäl mannin til ihesum oc leddo til hans tro STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 443. moysi lagh. .. skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padho oc leddo til fulkoSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPlika helSO Alt mankönith ib 445. " moysi lagh SOm skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padho oc leddo til wan herra ihesum chriSTum ib. "ib 446. 22) sätta i (ett visST) förhållande (till). nw är swa om thässe tio Budhordh. .. at SOm the skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa mannin wäl til wars herra, oc SOm til näSTa manna tha skulo oc wara nakar Budhordh SOm han skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe wäl til sik siälwan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 457. - med dat. iordhrikis lagh oc rät skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa mannom (för mannenom?) wäl til them SOm han skAl när STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 458. 23) dana, göra beskaffad (på ett visST sätt). skaSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe oc skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe sik swa thäkkan oc sin lat ok änlite swa liuft STenianus. Se Lg.">Bil 212. verldena hauer han skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pat swa widha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 11. - STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Part. pret. j sinum ok benom bäzST skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 135. " war han. .. j atir hAldhe bäzST skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhir äptir minom vilia" ib 1: 303. " at göra mannin. .. wäl skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhan (danad, skickad) til gudz dySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 506. " illa skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padher hugher til gudz ib. swa skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhir STar han for mik" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 71. ib 269. jak seer fyra j vghnenom. .. oc then fiärdhe är skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhir swa SOm gudz SOn ST 14. Greslika skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhir ib 116. " döm ängin äpte thy thik thikkir han Vara skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhan" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 40. " tedhis honum en gamAl. .. karll skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padher (försedd) mz sidhu skägge" STenianus. Se Lg.">Bil 281. " huru är thz skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pat (huru är det fatt)" ST 317. 24) Vallius. 1850--54.">Disponera, göra Vallius. 1850--54.">Disponerad. miöder i thenna manad skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Par til febres LB 3: 13. - med dat. ä thäs STörra krämmakätin är thäs mera skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa hon mäniskione til vredhe STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 351.
skipa
1) STälla sig, förhålla sig, skicka sig, bete sig. þe (lejonen) mötto möne bliþ ok sciSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Paþo sik sua uäl at hon gat sitit a þöm sua väl SOm a STolom Bu 512. " göMDo mykit at, hurw fughla sungo oc skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe sik" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 366. " skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Par sik swa dygdhelika" Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 3105. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1448. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 298. " skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pande sik AllAledhis äpter hans radhom" ib 325. - förhålla sig, sätta sig i ett (visST) förhållande. at mannin matte. .. wäl skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa sik til sin skaSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Para oc til sit eghit gaghn STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 472.
skipa
2) göra sig skickad, STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bereda sig. hurw han matte sik beST ther til skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa STenianus. Se Lg.">Bil 795. - göra sig skickad, söka att komma (till). wil hon sik hAlda ok skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa til dyghdelik ting STyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 51 (129, 55). - göra sig danad, göra sig hemfAllen. iak Var skaSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padh aff gudhe til himerikis rike oc iak. .. skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe mik siälfwa til häluitis pino STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 137. reFl.
skipa
1) göras till, blifVa, Varda. hulkin SOm vil Vara tessa värlVallius. 1850--54.">Dinna vin han skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pas (conSTiuitur) gudz ouin STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 154.
skipa
2) Vara beskaffad? skAl jak sighia thik huru martha skAl skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pas (inSTitui) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 178.
skipa
1) återSTälla, återinsätta. " pharao konunger. .. skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Par thik ater a thina äro" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 235.
skipa
2) återSTälla, låta återfå. skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe hanom atir Alt thz han hafdhe köft aff hans äghom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 77. - JVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr aterskiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • skypa: -as Gr (Cod. D) 417 ;
 • -um SD 5: 561 (1346).
 • skepa LfK 207 ; Lg 3: 195 ;
 • -adhe Lg 668 ;
 • -ade Bil 687 ;
 • -at LfK 190.
 • skepe RK 2: 5219.
 • skippa ib 1: (sfgn) s. 176 ; Di 261 ;
 • -adhe Bir 2: 122.
 • skippe MD 257. -ar, -aþe, -aþer),
 • skipa sik ,
 • skipas ,
 • skipa ater ,
 • skipa in ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back