Skript

Old Swedish Dictionary - skript

Meaning of Old Swedish word "skript" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skript Old Swedish word can mean:

skript
L.
skript
2) syndabekännelse inför en andlig för mottagande av avlösning och föreskrift om penitens, bikt. gudh som alswåldigar är, gifwe att the mage till rätt skrecht komma, och sig bättre Spegel Skrbev 131 (1374). GS 46 (14399. jtem. .. skal han (ɔ klockaren) ringa til scrifft epter middaghen ÅK 62. - ganga til skripta, gå att bikta. Mecht 297. 3) bot, blotövning, penitens. kan werldzwald gripa them för än the tagha vppenbara skrift GS 46 (1439).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skrift.
  • scrifft.
  • skrecht Spegel Skrbev 131 (1374) ),
  • skripta fadhir
  • scriffte-.
  • scriffto- NMU 1: 83 (1399) ; JMPs 485),
  • skriptarmal (scriptamaal),
  • *skriptarmals röghiare? (scripto-),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚱᛁᛕᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Spegel Skrbev
Skriftelige bevis hörande till svenska kyrckiohistorien eller biskops chrönikan [af Haqvin Spegel]. Ups. 1716.
ÅK
Åbo Klockarelag. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back