Skript

Old Swedish Dictionary - skript

Meaning of Old Swedish word "skript" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skript Old Swedish word can mean:

skript
L.
skript
1) utförande af arbete i teckning, målning el. skulptur. then nokot ting hauer, thz han mykit älska, ok wil låta wäl skriua, han leta slöghan ok röntan mäKLemming. 1871--73.">STara til thön skript KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 52 (132, 56). - i målning el. skulptur utfördr arbete; målning. thins mönKLemming. 1871--73.">STris script (picturæ) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 390. - bildhuggeriarbete. KLemning. 1860. SFSS.">Bordhit hafdhe. . änga scrifft, eller skreSDh, vtan var Alt slät KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 491. - afbildning, bild, beläte. ärlekare creatur äKLemming. 1871--73.">ST þu än nokot þät biläte älla skript. þu hauar lätit göra Lg.">Bu 188. " j saghen fore idher ena KLemming. 1871--73.">STora KLemming. 1871--73.">STatuam, thz är at sighia et beläte eller ena scrifft" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 14. ib 15. " at dyRKa nakra script eller skyrdh" ib 320. " thässe archin war sat mällan twa scriffter, SOm kAlladhis cherubin" ib 490. " än nakar. .. däghelik script war ower henna säng" ib 224. Gers KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">FreKLemming. 1871--73.">ST 15.
skript
2) skrifvande, skrifning. " han bärghadhe sik SOm fatike diekna plägha mz script (schriven)" KLemming. 1871--73.">ST 291. " opta koKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer wande ok skadhi af ouarlike breua skript ok tydhning" KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 52 (131, 56).
skript
3) skrift, det SOm är skrifvet, skrifna KLemning. 1860. SFSS.">BoKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KStäfver el. ord. han saa the scriptena SOm scriwat war i badha wäghanna ända KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 15. " af skrapa thina scirpt (scripturam) aff thine KLemning. 1860. SFSS.">Book" ib 3: 102. ib 103. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 159.
skript
4) skrift, skrifven handling, skriftligt dokument, handskrift. sätium wi wart jnsigle for thässä skript SD 4: 467 (1335, nyare afskr.). " swa maanga perSOnar SOm cloKLemming. 1871--73.">STrith scAl födh. .. tha fae abbatissan KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fram gaarmeKLemming. 1871--73.">STaranom oppa ena script bescrifua (för -na)" VKR 38. " scAl gaarzmeKLemming. 1871--73.">STarin faa abbatisSOnne oppa ena script mang hion oc leghodrengia j cloKLemming. 1871--73.">STirsins brödh äru" ib. " thera scriptir funnos. .. lica" KL 417. ther waro twe godhe criKLemming. 1871--73.">STne män. .. SOm skriffwo thenna häLga mannanna martyrium. .. oc warlika laghdo the the skrefft iblandh KLemming. 1871--73.">STenana Lg 437. skriffter ok skraar SO 47. - skriftlig förbindelse. at þerrä handa saKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBand är Lg.">Bundin. .. mät script SD 1: 669 (1285, gammAl afskr.). - skriftlig uppgift, skriftlig förteckning. the kwnde Aldrigh inga scriffter faa affh scriffuareKLemming. 1871--73.">STwffuone om te aaterKLemming. 1871--73.">STäder FM 358 (1508). giorde jak KLemming. 1871--73.">STrax scriffter (afskriftr, utdrag?) wtaff slotzKLemning. 1860. SFSS.">Bokene om the aterKLemming. 1871--73.">STäder ok fik ja te scriffter lansfoghaterna ib. - afskrift, exeMPlar (af skrift). j skipeno KLemming. 1871--73.">STrax han (passageraren) är dödher scriffwes qAlth thz han haffwer, oc ther aff skAl skiparen haffwa ena scriffth, oc andra köSOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1845.">PMännena, oc tridye scriffwaren SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1845.">PM XIII.
skript
5) skrift, KLemning. 1860. SFSS.">Bok. " thz scriptin sigher wil iak ey thighia" Al 6. ib 529. " jak hördhe. .. aff scriptinne (d. v. s. legenden; scriptura) at sancta lucia jomKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fru tha hon var leed til hörro hws var KLemming. 1871--73.">STadhugh j tronne" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 325. " the script hulkin SOm kAllas när jdhir biblya" ib 353. " scriptin hulkin j kAllin häLgha. .. gaar owir Alla andra scritpir ib. - þe häLgha skript, den heliga skrift, skriften, bibelen. a mot þe häLgho script" Lg.">Bu 5. " þe häLga skript cAlla nä skylda män bröþar" ib 194. " vt thydde hanom the häLgho script" KL 80. Lg 3: 324. - skriptin, d. s. man kan thz ey mz scriptinne beuisa KLemning. 1860. SFSS.">Bo 13. ib 29, 48, 49, 130. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 156. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 105. MP 1: 67. RK 1: 3769. LfK 38, 111. " gyllene scripten sigher" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 68. - KLemming. 1871--73.">STälle el. KLemming. 1871--73.">STycke af den heliga skrift. scriptin )locus scripturæ) SOm han laas KL 146.
skript
6) i viss ordning uppKLemming. 1871--73.">STäld samling af ett språKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS skriftecken, Alfabet. Alpha är förKLemming. 1871--73.">STa KLemning. 1860. SFSS.">BoKLemming. 1871--73.">STaff j gretzske scrifft KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 369. - JKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr gul-, hand-, ut-skriipt.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skrifft.
  • scrifft.
  • skrefft Lg 437, 3: 324 ;
  • -en LfK 111 ;
  • -enne ib 38. -ir),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚱᛁᛕᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back