Skript

Old Swedish Dictionary - skript

Meaning of Old Swedish word "skript" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skript Old Swedish word can mean:

skript
L.
skript
1) skriftande, föreskrifvande el. åläg gande af bot el. penitens för synder som bekänts under bikt; föreskrifter som med andledning af syndabekännelse gifvas af den som åhört bikten. gudh gömö oss wäl for idhre script KLemming. 1871--73.">ST 492.
skript
2) syndabekännelse som sker inför en andlig för att mottaga aFlösning och föreskrift om penitens, bikt. ganga (vandra) til skripta, gå att bikta. jätte ganga til scripta oc vidhersighia vantro Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 833. KL 125. Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 11. KLemming. 1862.">Al 6328. wi pläghom göra ängin the brut at wi pläghom til scripta wandra ib 6305. - bära til skripta, skirfta, bikta, bekänna (en synd). thässa synd blygdhis han bära til scripta for nokon man Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 752.
skript
3) bot, botöfning, penitens. at thula hardhaKLemming. 1871--73.">STa skript KL 298. taka skrift ib 278. " takin angir oc script (pænitentiam agite)" ib 417. MB 2: 409. " tok af präKLemming. 1871--73.">STe script ok lönleka lösn" Bu 30. " hwilkin som än gör thz for hwilkit som han tok skrift (pænitentiam accepit)" Ber 96. Ivna legenden om Tungulus.">Pa (Tung) 29, 40. han thok gratande widh script ok KLemming. 1871--73.">STodh vtan kiRKio Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 640. ib 277. " thok han sik siälfuir script vskälilika KLemming. 1862.">Aldre tKLemming. 1862.">Ala ordh mädhan han lifdhe" ib 378. " scriptadhe han sinna modhir synde for preKLemming. 1871--73.">STenom oc anamadhe sik syu ara script for them a hänna wegna" KLemming. 1871--73.">ST 289. " satte biscopin honom script, oc gaff honom gudz lykama" ib 30. johannes satte þöm þrätighi dagha skript Bu 154. " en biscoIvna legenden om Tungulus.">Par som han skriptaþe tröKLemming. 1871--73.">STe sik eigh sätia hanom fulla sk[r]ipt (aBSolvere timuisset)" ib 168. " döMPde til script oc boot" FH 3: 59 (1445). " helwitis pino forlät gudh israels sönom fore moyses bön. .. än iordhrikis plikt oc pina KLemming. 1871--73.">STodh them äpter, swa som scrifft äpter synda afFlösn" MB 1: 346. " för än wi ändom waara script i thässe wärld" ib 284.
skript
4) KLemming. 1871--73.">STraff, beKLemming. 1871--73.">STraffning, tuktan. " swa som landith war skodhat xl dagha, swa skKLemming. 1862.">Al thetta folk ganga ater oc fram om ödhemaRKer om xl aar. .. the skulo hawa ens aars scrifft fore hwar daghin ther landith war skodhat (juxta numerum XL aireum quiBus terram consideratis quadraginta annis recipitetis iniquitotes veKLemming. 1871--73.">STras)" MB 1: 403. - Jfr lön-, lönd-, lönda-skript.
skript
1) skriftande; föreskrifver som med anledning af syndabekännelse gifvas af den som åhört bikten. han togh sieldldän skriptemKLemming. 1862.">All Ivna legenden om Tungulus.">Pa (Tung) 27. " j ärin KLemming. 1862.">Alt off hardhe j idhrom scriptamKLemming. 1862.">Alum" KLemming. 1871--73.">ST 492.
skript
2) skriftermål, syndabekännelse som sker inför en andlig för att mottaga aFlösning och föreskrift om botöfning, bikt. han grät huarn tima han härþe skriptamKLemming. 1862.">Al. ok nokors folks synda fKLemming. 1862.">Al Bu 100. kom tel biskopen ok baþ höra sin lönlek skripta mKLemming. 1862.">Al ib 143. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 71, 3: 248. " j scriptamKLemming. 1862.">Alom höraskolandom" ib 4: 27. " til at höraskolande scriptamKLemming. 1862.">Al" ib. " KLemming. 1862.">Alla syKLemming. 1871--73.">STrana präKLemming. 1871--73.">STene oc brödhrene, skulu at minzKLemming. 1871--73.">STa threm sinnom j aareno wppinbara sith samwit mz scitptamKLemming. 1862.">Alom confessori genrKLemming. 1862.">Ali" ib. " är idhurghin ok scriptamKLemming. 1862.">Alin (confessio) förKLemming. 1871--73.">STe vmuändilse väghir til gudz" ib 1: 19. " scriptamKLemming. 1862.">Alanna dygdh" KL 111. ib 58, 112, 113. MP 1: 6. " manar sanctus auguKLemming. 1871--73.">STinus oss til scriptamKLemming. 1862.">Ale" ib 5. " mange senka sin scriptamKLemming. 1862.">Al ok bätring KLemming. 1862.">Alt oFlenghe ib. "ib 45. VKR 17. " angren födher räth skrefftamKLemming. 1862.">All. skrefftamKLemming. 1862.">Alen fulla booth för syndena" LfK 39. Su 48. han giorde. .. optelika sin scriptamKLemming. 1862.">All RK 1: 2476. vm nakor. .. gör san scriptamKLemming. 1862.">Al (confessionem) af giordhom syndom RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 294. ib 293, 295. - syndabekännelse, förtrolig bekännelse, ypIvna legenden om Tungulus.">Pande af det som är af vigt för ngn el. ligger ngn om hjärtat. nu hafuer iak sakt mit skirfta maKLemming. 1862.">Al for huath iak morghin döia skKLemming. 1862.">Al Iv 2761. - det som ypIvna legenden om Tungulus.">Pas i skriftermål. Sua Sum skriptamKLemming. 1862.">Al biþium vi idar þät lena (för löna) RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 184. - skriftermål, syndabekännelse jämte aFlösning och fulBureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgörande af föreskrifna botöfningar. thässa thre dagxledher. .. tekna thre lyte rätta scriptamaKLemming. 1862.">Ala. .. förKLemming. 1871--73.">STa scripta dagher är sorgh oc träghi, annar rät widhergangilse thridhi rät scripta lösn oc full owerbot MB 1: 284. the nadher han fik mz scriptamaKLemming. 1862.">Alom, the skyladho syndanna aFlat ib 104. " ängin är swa thung älla groff synd at hon bätras ey ok rensas mz idhruga ok scriptamKLemming. 1862.">Alom (quod pænitentia non diluatur)" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: ilse scriptamKLemming. 1862.">Al (pænitentia) gudz likama preKLemming. 1871--73.">STa vigxl hionaglagh ok olningh ib 234. ib 205. " böte misfälle mz scriptamKLemming. 1862.">Alom (pænitentiam condignam accepit)" Bu 130. gudh gifui. .. KLemming. 1862.">Allom them ther bokena hördhe rät ryghilse ok godh skriptamaKLemming. 1862.">Al Fl 2110. Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 44. " war dödh wtan skäll och skriptamKLemming. 1862.">All" BSH 5: 382 (1510).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • skrift.
 • scrifft )
 • skripta brut
 • skripta dagher ,
 • skripta dottir ,
 • skripta faþir
 • scrifta-.
 • skriffta- LfK 141.
 • scriffta-.
 • skrieffta LfK 151. scripte- Lg 3: 533, 538, 552, 553. skreffte ib 440.
 • skripto-.
 • scripto- SD NS 2: 170 (1409); Lg 3: 21.
 • scrifto-.
 • scriffto- LfK 142. skriefftoib),
 • skriptahus
 • scriffto- )
 • skripta lös
 • skrifta- )
 • skripta lösn. f. aflösning. rät scripta lösn oc ful owerbot MB 1: 284.
 • skriptarmal
 • scrifto maal: - maalom VKR 17 ),
 • skriptamala bätring
 • skriftamala- Ber 92, 96),
 • skriptamala nadhir
 • scriptamaala- )
 • skriptamals time ,
 • skriptamale ,
 • skriptaman
 • skrifta- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚱᛁᛕᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back