Skuld

Old Swedish Dictionary - skuld

Meaning of Old Swedish word "skuld" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skuld Old Swedish word can mean:

skuld
L.
skuld
2) skuld, gäld. Se SDw 2: 1300.. .. alt annat, som mik i retto arwe äpter GUdhuaST tilfallit är, badhe i skuld oc gäld SD NS 3: 228 (1417, avskr.). " thet han haffde saalth sin deel j sin gardh. .. qwith all gamel skyl oc affrath" ATb 1: 20 (1454).. .. anama ok vpbera all hans vteSTtandande skyld STb 1: 314 (1481). skal. .. thomas jonsson oc vaar. .. mode r vpbera alla skwller oc swara allom gellom epther vaar. .. fadher KTb 103 (1483). " om hon haffwir länge innehallit annars scull ellir giäll" SvKyrkobr 350. SkrtUppb 197. - skuld vars betalning någon har att fordra, fordran. Se SDw 2: 1300. 6) skuld, vällande, förvålland.. .. iak är ekke mer y skul än y eller nagher annar aff rikesens radh, om naghen konungh jn tagha, konungh hans eller naghen annan SToria. 1816 ff.">HSH 18: 32 (1495). om konungh hans eller naghen annan jn tagha for konungh, haffwe y ekke mer skul än nagher annar aff rikesens radh ib 33 (1495). - skuld, brottslighet. thenne breffsuisare thoord ebbasson är allaledis wrsaka och vtan sculd SD NS 3: 445 (1419). forlat oss wara skuld SvB (1430-t.). vppa thät ath wj mattom finnas vtan skull a them yterSTa domadagenom STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 252. 7) påSTående om skuld el. brottslighet, beskyllning, anklagelse. tha wändes al skylle pa mych GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 15 (1505).
skuld
8) orsak. - for. .. skuld, för. .. skull. Jfr O. ÖSTergren, Ark, f. Nord. Fil. 18: 26 ff. fore mera sannind skuld ok skäla SD 8: 195 (1362). " forbyudär iak allom thär fore mina skuldh göra wilia äller latä, at the thet goszit egh hindhre äller skadhäfore GUz skuldh oc minä bön" NMU 1: 63 (1367). jach hafuer gifuit. .. eth godz til risabergha kloSTer fore mina [?] siel schuld ib 108 (1431). " ath magnus smidh matthe ey vithne bära for nokon sak skul" ATb 1: 232 (1465). ion. .. var sakir ther före xij mark. .. oc wi thetta gaffwo hanom til för GUdz skuld oc hans fatigdom skuldh ib 2: 91 (1477). ib 132 (1479). " nw ären j rene for ordhit skuld (propter sermonem), hwilkit j hördhin ällir jak taladhe" SpV 509. " fore thenna saka skul, skla jnghin vndra" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 75. " fore STora ok merkelika. brwta skul" SD 8: 158 (1362). " for myn skyl waar tet giort STb 4: 79 (1505). tha förmotte vi ey alleGUel komme til then syn. .. för vor misselle skyll" AktKungsådr 30 (1524, Brask). - for thän skuld, fördenskull, därför. at fore than skyld. at the forneSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPda ö. .. konung erikke. .. rätlika til fioll SD 8: 158 (1362). forthänsculd hafuom wi pröfuat. .. bäggia therrä fall FMU 1: 382 (1381). jdrico fordhenskuld GU C 20 (hand 2) s. 6. - for hvan skuld, varför. ffore hwanskuld kännoSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs vy met vare öpne breffue, at. .. Svartb 155 (1375). - Jfr borghara-, gäSTa-, kirkio-, miol-, mylno-, paska-, pänninga-, ur-skuld, och ut-skyld, ävensom o-, ur-skulda, adj. (SDw 2: 865) samt oskylda, adj.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skul.
  • skull.
  • skyld SD 8: 158 (1362) ; STb 1: 314 (1481). skyl ATb 1: 20 (1454) ; STb 4: 79 (1505). skyll AktKungsådr 30 (1524, Brask) ; -en; GPM 2: 15 (1505). Se Sdw 2: 1300),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚢᛚᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
KTb
Kalmar stads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. Engström. 1945. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
AktKungsådr
Aktsamling till kungsådreinstitutets historia utg. av K. G. Westman. 1920.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back