Släkte

Old Swedish Dictionary - släkte

Meaning of Old Swedish word "släkte" (or slækte) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

släkte (slækte)
2) släkt, ätt, familj. - släkting. STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 153 (1489). jens larensson. .. som loch hans säckte war ib 261 (1494). STb 3: 204 (1494). Jfr säkt 2 slutet. 3) slkte, slag, art. the' faar som haffwa ey nogh wll wdy bwken ärw ey goth släkte STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr. 216. taked war alt aff gl oc besath mz dyra STena alla hånda släkthe Troj 187. - Jfr fara-, hunda-, marmorSTen-, pärutrå-, svina-, vinträ-släke och n-, ut-släktis.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so släkte may have also been written as slækte

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛚᛅᚴᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back