Slätta

Old Swedish Dictionary - slätta

Meaning of Old Swedish word "slätta" (or slætta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

slätta Old Swedish word can mean:

slätta (slætta)
1) (jämn) yta. at staAlsins vidhlek oc slätta (latitudo et planites) vari näst thino hiärta Bir 2: 5.
slätta (slætta)
2) slätt. " ther vtan fore var een digher släta" Iv 4129. Fr 446. wi rykkiom saman a thässa släta (i rimsl. med thrätta) Al 624. " gaff oss. .. ena slätho (planiciem)" SD 3: 697 (öfvers. trol. Fr. förra hälften af 1400-tAlet). - ss ortnamn. hAllin a swinanæs slætw SD 3: 146 (1313, gammAl afskr.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so slätta may have also been written as slætta

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • släta )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛚᛅᛏᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back