Slätta

Old Swedish Dictionary - slätta

Meaning of Old Swedish word "slätta" (or slætta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

slätta Old Swedish word can mean:

slätta (slætta)
1) släta, jämna. " skaparen siälffuer haffde han (näml. vägen) före gangith, trudhith oc slättat" Su 34.
slätta (slætta)
2) släta öfver, bemantla. äggiar han oc radhir til at slätta (levigare) syndenar ok orsaka thom Bir 2: 60. ib 1: 314, 488, 2: 42.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so slätta may have also been written as slætta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • släta: -ande Bir 2: 42.
  • -is Bir 1: 314, 388.
  • -at Su 34 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛚᛅᛏᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back