Slember

Old Swedish Dictionary - slember

Meaning of Old Swedish word "slember" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

slember Old Swedish word can mean:

slember
2) dålig, usel, oduglig, ärdelös, ringa. hör siälffwan härran, liknande himerike widh sleem (viliBus) thing. .. swa som sinarps kornith, nar thz är saath swa 'är gdz rike SpV 176. " huat är jak een vsal man aff vsla ok sleema vätzko" J Buddes b 162.
slember
3) ond, slem. " han hade kallet hans weueres hustrv en fforwunen höe och mong andre oquedens ord, fulle och slem Stb 5: 197 (1518). "

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛚᚽᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Stb 5
Stockholms Stads Tänkeböcker 1514--1520 jämte utdrag ur de förlorade årgångarne 1520--1524 samt stadens kopiebok 1520--1522. Utg. genom J. A. Almquist. 1933.
➞ See all works cited in the dictionary

Back