Sliunga

Old Swedish Dictionary - sliunga

Meaning of Old Swedish word "sliunga" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sliunga
slunga. funda, slionga GU 2. " mz byssom oc arborstom. oc sionghom" MB 2: 255. " kastandis mz slywngo stenana (sic fundis lapides. .. jacientes) swa räth oc wist at the eth haar matthen äpther sin wilia wäl raka äller slaa" ib 134. ib 244. fundibularij. thz är slywngara the som mz sliwngom kwndo kasta stena ib 154. - slungmaskin nyttjad vid fästnigars belägrande. vij haffwe reest en liten slonga BSH 5. 145 (1507). - Jfr stafsliunga.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • slywnga.
  • slyungha: -om MB 2: 214.
  • slionga.
  • sliongha.
  • slonga )
  • sliungo sten

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛚᛁᚢᚿᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back