Sokn

Old Swedish Dictionary - sokn

Meaning of Old Swedish word "sokn" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sokn Old Swedish word can mean:

sokn
L.
sokn
1) socken. a) socken, kyrksocken, församling. ij waxtorp soghn Gadolin Pants Bil 266 (1356). SD 8: 82 (1361). ij frötuna sokn ib 224 (1362). " j owiik saghn j ieMPtelan" JämtlDipl 145 (1392). " in almunghen sonkn HLG 1: 73 (1469). i girffella sogn" SJ 2: 226 (1493). ffara w eno landskapi ok jj annath ok fran enne sokn ok j andra MP 5: 98. iwmkile songh HLG 3: 98 (1528). ib. (+) j walbo sookth Vm Fornm Årsskr 3: 88 (1371). b) socken, sockenmän. SD NS 2: 406 (1411). adh rauit haffdhe gyorth sidhan eth kop medh them i torpPa sokn forre allo soknenne veth kyrkenne adh han skulle. .. ATb 1: 13 (1453). - Jfr hem-, til-sokn och utsokna (SDw 2: 888), utsoknis.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • songh ib 3: 98 (1528). ib.
 • saghn JämltDipl 145 (1392). sank HLG 3: 116 (1529). dat. sogne STb 4: 294 (1513). sonke HLG 3: 98 (1528). pl. soknar Svartb (Skokl) 441 (1450). sokna ib),
 • sokna altare
 • sokne- )
 • *sokna boman ,
 • sokna bonde ,
 • sokna bodh ,
 • sokna olk ,
 • *sokna husfru
 • -hustru )
 • *sokna insighle
 • sochna jnsigle )
 • sokna kirkia ,
 • *sokna klokka ,
 • *sokna kor ,
 • soknar man
 • sogne- )
 • *sokna mässa ,
 • sokna präster ,
 • sokna ra
 • -raa )
 • *sokna stuva
 • sockne- )
 • sokna stämma
 • sokna syn ,
 • *soknasyna man
 • -synne- )
 • sokna thing

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚮᚴᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Gadolin Pants
A. W. Gadolin, Pantsättning af jord enligt medeltida svensk landsrätt. Med en bilaga af förut otryckta urkunder från perioden 1351--1400. 1909.
HLG 1
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
JämtlDipl
Jämtlands och Härjedalens diplomatarium utg. under red. av K.-E. Löfqvist o. R. Swedlund. 1943 ff.
Vm Fornm Årsskr
Vestmanlands Fornminnesförenings årsskrift. 1874 o. följ.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back