Sova

Old Swedish Dictionary - sova

Meaning of Old Swedish word "sova" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sova
sova. "llallo. .. soffua oc sugha" STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 60. widh thet han satt och swff STb 1: 63 (1476). hwat ey menar thu at iacob patriarcha soff at thässom sömpn (hoc somno dormiisse) SpV 42. - soande krankdomber, sjuklig sömn el. sömnighet. jtem äru somlighe haffwandis soffwandis krankdom (dorminantem paralysin), thz äru the, som alla sina gärninga särdelis STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdhz tiänsit j sang, ok läsning, göra mz läthi oc sliohet Mecht 327.

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • söfwa Saml 6: 157.
  • soff SpV 42.
  • saaff GU C 20 (hand 2) s. 18. swff STb 1: 63 (1476). part. pres. soffwandis Mecht 327. Se Sdw 2: 1304),
  • *sova ivir sik , försova sig. oplys min öghon at jak ey nakon tidh skuli soffwa owir mik j dödhenom (ne umquam obdormiam in morte) SpV 43.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚮᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back