Spa

Old Swedish Dictionary - spa

Meaning of Old Swedish word "spa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spa
SpV 2759, v. spå, profetera, förutsäga. abominare spa och veder fasa GU C 20 s. 3. hwat spoddhe idher jeremias thän store prophetin sighiandis, härran kalladhe thit nampn oleo trädh SpV 275. - gissa, uttala en förmodan.. .. och kirstin spadhe ther til hwar thet skulle vara (ɔ: vem som en viss beskyllning mot en icke namngiven gällde) ATb 1: 369 (1472). " för ty ath hon lagde ey henne fulleleghe til swa dana ärende vtan spade til tha dömpde vi kirstine saklösa ib. Jfr forespa. "
Alternative forms or notes:
  • spad(h)e ATb 1: 369 (1472).
  • spoddhe

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back