Span

Old Swedish Dictionary - span

Meaning of Old Swedish word "span" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

span
spann, målkärl af en viss storlek; rymdmått af en viss storlek. hwar gerd skal göra. .. liiii span sikta myöl BSH 3: 45 (1452, nyare afskr.). x!UDDA_TECKEN? span rog BtFH 1: 323 (1463). jx span malt ib. ib 324 o. s. v. halft anath spanz affgeel SD NS 1: 47 (1401). " ij spans affgell" ib 180 (1402). atta spantz affgiäld ib 633 (1407). " thry spantz afgield jordh" ib. " syw spantz afgields jordh" ib 624 (1407). ib 98 (1402), 439 (1405, nyare afskr.). Flertalet af de anFl. ställena skulle kunna föras till spandr, m., hvilket i likhet med vissa andra mask. och fem. suBSt., som uttrycka en måttsbestämning, skulle kunna förekomma i plural betydelse utan plural ändelse.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back