Span

Old Swedish Dictionary - span

Meaning of Old Swedish word "span" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

span
sPann, längd som mätes med utspända fingrar, längdmått motsvarande afståndet mellan spetarne af tummen och pekfingret, långfingret el. lillfingret då de äro utspärrade. JFr Falkman, Om mått och vigt 1: 96 f.; Hildebrand, Sveriges Medeltid 1: 740 f. giff skalk een sPan han takir sik siälff een aln (si seruo nquam Palmus datur accipit vhnam) GO 897. " the litla drötning var ey mere än halff thridhia sPanna lang" Fr 351. hon (bron) var. .. ey mere än sPanna (unius Palmæ) breedh LfK 224. Pa (Tung) 35. hans enlite war bret oc langt oc grymmeligit, mellom hans öghen war en sPan (sponn) Di 1. " thän mantolin skal ey taka jordhena nämDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir än wpPa ena twära sPan (ab uno Palmo)" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 10. " thän mantolin skal ey thaka jordhena nämer än vpPa een sPan" VKR 58. " ib 11. gör wäggena ena halffwa sPan höghre" LB 9: 111. klokka wm thio besmana marker skal haffwa widheth mädhan wm kringh kafflan i!UDiplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN? (1 1/2) sPan AS 157. kloka wm fämtyo hwndrath besmana marker wil wara nädhan wm kringh halff adherthande sPan ib. - JFr FramsPan.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • spanna Fr 351 ; LfK 224.
  • spanna Pa (Tung) 35),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

AS
Ur en Antecknares Samlingar. Utg. af G. E. Klemming. 1868--73.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back