Span

Old Swedish Dictionary - span

Meaning of Old Swedish word "span" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

span
spann, längd som mätes med utspända fingrar, längdmått. palmus mi span GU C 20 s. 401. " sidhan sätyes tre walnyther j jordena trehörnth en span mellen hwarya" PMSkr 346. twärth affwer then cirkillen varj xv spanna ib 562. ib 563. " klokka wm xc besmara marker wil wara nädhan wm kringh fira twärfingher oc fäm spanna" ib 570. ib 571. " corel hwilkit som växer j haffweno pa östenom som eth litith trä. .. ey högre än twa spän" ib 465.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • spanna PMskr 562, 563, 570, 571. spän ib 465 ),
  • *spanna bredher ,
  • *spanna langer
  • -longer )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back