Spander

Old Swedish Dictionary - spander

Meaning of Old Swedish word "spander" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spander Old Swedish word can mean:

spander
L.
spander
jtem togh han j kalmarna xliiij spen korn kalmarna spen Arfstv 19 (1461). " lx calmarska spen korn" ib 62 (1474-75). j span malt ib 79. ib. ib 80. " xij spen rogh" ATb 1: 13 (1453). ib 56 (1456). " ii spen miöl ib 2: 238 (1484). "ib 357 (1489). " item wele wii och bywdhe, at spannen skal köpis in strochin och strochin wtsälies i gen" Uppspriv 18 (1491). spannen for I öre Arkiv för Norrländsk hembygfsforskning 1918 s. 102 (1501).. . wilde köpa ter ärter taa fik jak ter ikke mer en vij spen GPM 2: 336 (1509?). HLG 2: 56 (1518).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • spanna SD 8: 32 (1361), 197 (1362). Se Sdw 2: 1304),
 • *spanna fiärdhunger
 • spana- )
 • spanna land ,
 • spanna mal (-maal),
 • spanna male (spannä-. -maale),
 • enge ogipte borgare. .. skulo engin spannemaala kiöpa STb 1: 328 (1482).
 • *spanna märkiare
 • -merkiare )
 • *spanna mätare
 • *spanna sädhe ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛆᚿᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
Uppspriv
Uppsala stads stadsprivilegier jämte dit hörande handlingar. Utg. af C. M. Kjellberg. 1907.
➞ See all works cited in the dictionary

Back