Speghil

Old Swedish Dictionary - speghil

Meaning of Old Swedish word "speghil" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

speghil Old Swedish word can mean:

speghil
1) spegel. " vmskiptelikin anlite skodhas j speglenom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 139. hon (bron) var sua blank af sik som en skinande speghil KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 19. KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3303. " nwnna. .. skal ey taka af likamlikom winom wärdhzlika oc fanytta gafwor, swa som kamba oc speghla" Lgren. 1866.">Ber 165. PM XLIII. wirgilius. .. giorde j rom. .. j [1] spegil KLar MD (S) 236. j spegillen fingo te see. .. allas tera fianda makth ib. ib 238. " saa han som j speghle sina twa brödher ganga vm världena" Lg.">Bil 794. " thu äst swa som renaste spegil ok j thik swa som j spegle seem vi al thingh" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 126. " smitta hänna hux clara spöghil" KL 325.
speghil
2) föresyn, mönster. " at huar som se tera (konungarnes) åthäue, mägha sea sin speghil ok äptedöme" KS 39 (102, 42). " thz hennas liffwerne allom människiom war til spegil i godhom sidhom" Lg 3: 625. " han (Hieromymus) var. .. godhra manna speghil" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 52. Bo 33. " thu lätir thässa thina af allom wtualda. världinna spöghil. . swa dröfwas" ib 208. " han gitir äkke fulcomlica föLght varom herra christo som är fatikdomsins spöghil" ib 64. " var herra ihesus. ödhmiuktinna spöghil" ib 74. - (?) KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa idhers persone är swerigs rikis spegell och trösth FM 130 (1502).
speghil
3) exempel, varnagel. thz är wäl mögheliket oc räth, thz man them lather swa hardelika pina oc plagha, thz the allom en speghel bliffwa Lg 3: 670.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • speghel Lg 3: 670.
  • spegell RK 3: 3303 ; FM 130 (1502).
  • spägil MD (S) 238 (på tre st.). spöghil KL 325 ; Bo 64, 74, 208 ;
  • -ils ib 33. " med art. speghillen" PM XLIII.
  • spegillen MD (S) 236.
  • spegelen ib 238.
  • speghle Bil 794.
  • spegle Bir 1: 126.
  • speglenom ib 139.
  • speghlar) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᚽᚵᚼᛁᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back